Insectenkweker+levert+nieuw+verdienmodel+tuinbouw
Nieuws
© Vidiphoto

Insectenkweker levert nieuw verdienmodel tuinbouw

Reststromen uit de tuinbouw zijn te gebruiken als voedsel in de professionele insectenkweek. Daarmee hebben telers mogelijk een extra inkomstenstroom en beperkt de sector afvalstromen.

Goede samenwerking en afstemming tussen tuinbouw en insectenkweek is daarvoor een voorwaarde. De biobased economie biedt grote kansen voor de tuinbouw, bijvoorbeeld als het gaat om bouwmaterialen, insectenkweek of textielproductie.

Om dit proces op gang te helpen, houden Biobased Greenport West-Holland en project BioBoost van 7 tot en met 16 oktober 'De week van tuinbouwreststromen en insectenkweek'. Tevens is de week onderdeel van het programma van de landelijke Dutch Food Week.

Marktsysteem

Welke eisen worden voor dergelijke toepassingen gesteld aan die restmaterialen? Hoe organiseren we een marktsysteem? En hoe kunnen ondernemers daarop inspelen? Daarover gaan drie themaweken die Biobased Greenport West-Holland en Bioboost dit najaar organiseren.

'Insecten zijn niet selectief, ze groeien op veel soorten tuinbouwafval'

Tijdens 'De week van tuinbouwreststromen en insectenkweek' zijn er onder meer een mini-symposium op 10 oktober over het gebruik van tuinbouwreststromen als basis voor insectenkweek en een masterclass op 16 oktober over kweekinsecten als voeding.

Insectenkwekers

Er is een klein aantal insectenkwekers in Nederland. Samen produceren ze naar schatting jaarlijks vijfhonderd ton insecten, vooral meelworm, sprinkhaan, krekel of de zwarte soldaatvlieg. Een flink deel daarvan is bestemd als voeding voor huisdieren.

De verwachting is dat het aantal kwekers snel stijgt en zeker de professionele kwekerijen. Insecten bevatten namelijk veel eiwitten en olie en zijn daardoor goede vervangers voor vismeel en soja-extracten. Daarmee zijn insecten bruikbaar in zowel food (humane voeding) en feed (diervoeding).

Randvoorwaarden

Voor een verdere professionalisering van de sector geldt een aantal randvoorwaarden, schetst Greenport West-Holland. Zo mag insectenmeel wel worden gebruikt als voeding voor kweekvis en huisdieren, maar niet als pluimveevoer.

CDA en VVD vroegen onlangs landbouwminister Carola Schouten haast te maken om dit onderwerp op de Europese agenda te zetten. Daarnaast moet worden gewerkt aan de ontwikkeling van aansprekende concepten voor consumenten.

Verdienmodel

Daarmee is de insectenkweek op twee manieren interessant voor de tuinbouwsector. Enerzijds als mogelijk nieuw voedingsproduct en anderzijds als afnemer van reststromen. Insecten zijn namelijk niet zeer selectief als het gaat om voeding: ze groeien ook op veel soorten afval.

En groen afval heeft de tuinbouwsector in grote hoeveelheden. Willem Kemmers, projectleider Biobased van Greenport West-Holland: 'De Nederlandse tuinbouw zoekt nieuwe verdienmodellen. De insectenkweek kan daar een voorbeeld van zijn'.

Afspraken

'Zo hebben professionele insectenkwekers behoefte aan goede, betrouwbare en betaalbare voeding voor hun insecten', vertelt Kemmers. 'De Nederlandse tuinbouw kan die in principe leveren, op voorwaarde dat beide partijen afspraken maken over onder meer kwaliteit en kwantiteit.' Met 'De week van tuinbouwreststromen en insectenkweek' wil Greenport West-Holland die werelden samen brengen.

Weer

 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  6° / 1°
  20 %
 • Woensdag
  5° / 1°
  20 %
Meer weer