Glastuinders+betalen+mee+aan+gewasoverstijgend+onderzoek
Nieuws
© Roel Dijkstra

Glastuinders betalen mee aan gewasoverstijgend onderzoek

Glastuinders gaan meebetalen aan gewasoverstijgend onderzoek. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de verbindendverklaring afgegeven voor het onderzoeksprogramma 'Kennis in je Kas' (KijK).

De verbindendverklaring houdt in dat alle glastuinders meebetalen aan de innovatieprogramma's 'Kas als Energiebron', 'Glastuinbouw Waterproof' en 'Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid'. 'Goed nieuws voor de kennisontwikkeling voor een perspectiefrijke toekomst van de glastuinbouw', zegt directeur Ruud Paauwe van Glastuinbouw Nederland en woordvoerder namens KijK. Vanaf 2019 zijn nieuwe financiële middelen nodig voor de innovatieprogramma's 'Kas als Energiebron', 'Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid' en 'Glastuinbouw Waterproof'.

De glastuinbouwsector moet die middelen voor een deel zelf bijeenbrengen. In het voorjaar van 2017 konden ondernemers hun mening geven over de voortgang en financiering van deze drie innovatieprogramma's. De representatieve steekproef gaf een positieve uitslag. 'Als voorwaarde werd onder meer gesteld dat alle glastuinbouwbedrijven moeten meebetalen, vandaar de gekozen weg via verbindendverklaring door de ondernemersgroep KijK', legt Paauwe uit.

Ondernemersgroep

In overleg met de afzetorganisaties is vervolgens aan de ondernemersgroep opdracht gegeven de uitkomsten en voorwaarden te vertalen in een nieuwe en breedgedragen aanpak. In de eerste helft van 2018 is een advies opgesteld over de hoogte van het bedrag per hectare (350 euro), de inhoud van de programma's, de toekomstige aansturing en de wijze van financiering.

'Om ook de niet bij de organisaties aangesloten glastuinbouwbedrijven bij de financiering van 'Kennis in je Kas' te betrekken, is geadviseerd om bij het ministerie van LNV een verzoek om verbindendverklaring in te dienen', zegt Paauwe. Voor de aansturing is geadviseerd om een programmaraad in te stellen.

Nieuwe opzet

Om voor een sector als collectief innovaties te financieren, zo dat de hele sector meedoet, bestaat de mogelijkheid vanuit de overheid een brancheorganisatie op te richten vanuit de keten. Brancheorganisaties Groenten en Fruit en Sierteelt hebben het advies van de Ondernemersgroep KijK overgenomen.

De aanvraag voor verbindendverklaring is in december 2018 ingediend en de uitvoeringsorganisatie is ingericht met een onafhankelijke stichting Kennis in je Kas, waarvan de Programmaraad KijK het bestuur is. De programmaraad gaat over de hoofdlijnen van het onderzoek, het financieel beheer en honorering van projecten. Kennis in je Kas is een stichting voor en door alle Nederlandse telers en wordt gefaciliteerd door Glastuinbouw Nederland. De komende periode worden de facturen voor de verplichte bijdrage aan Kennis in je Kas verstuurd.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  18° / 14°
  50 %
 • Dinsdag
  19° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  20° / 12°
  30 %
Meer weer