Onderzoek+naar+ontheffing+scheurverbod+Veluwe
5 vragen
© Koos van der Spek

Onderzoek naar ontheffing scheurverbod Veluwe

Wageningen University & Research gaat in opdracht van provincie Gelderland onderzoeken of agrariërs met grond in Veluwse Natura 2000-gebieden met ingang van volgend jaar een ontheffing kunnen krijgen voor het scheurverbod op permanent grasland.

Wat is de aanleiding voor het onderzoek?

Op permanent grasland in Natura 2000-gebieden geldt een scheurverbod. In sommige gebieden wordt dit door de agrarische sector als belemmerend ervaren, bijvoorbeeld doordat wildschade herstellen haast niet te doen is zonder scheuren. Hoewel er geen strafrechtelijke sanctie staat op een overtreding, kan wel worden besloten om premies in te houden. LTO probeert al jaren voor sommige gebieden een ontheffing op tafel te krijgen.

Voor wie geldt de mogelijke ontheffing die nu wordt onderzocht?

Het gaat om boeren met grond in Natura 2000-gebieden die niet tot het Natuurnetwerk Nederland behoren, vanaf het noorden van de Veluwe tot de Rijn ter hoogte van Renkum. In totaal is dat 1.024 hectare, die wordt gebruikt door 102 boeren. 79 van hen hebben 588 hectare permanent grasland in deze gebieden. In het onderzoek wordt ook niet-permanent grasland meegenomen, want ook die grond kan permanent worden.

Wat wordt er onderzocht?

Wageningen University & Research gaat kijken wat de effecten zijn van het scheuren van grasland op zowel het perceel zelf als op kwetsbare natuur buiten het grasland. Uit een oriënterend onderzoek dat vorig jaar in de provincie Overijssel werd gedaan, concludeerden onderzoekers van Wageningen University & Research dat een gedeeltelijke ontheffing van het scheurverbod zou kunnen passen binnen de voorwaarden van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), maar dat een passende beoordeling per perceel nodig is. Scheuren van gras mag niet leiden tot ecologisch verlies.

Hoe gaat het onderzoek eruitzien?

Het onderzoek zal onder meer bestaan uit veldbezoek, waarbij wordt gekeken naar bodemsoorten, grondwaterstanden en de habitat van het perceel. Raadpleging van agrarische ondernemers die actief zijn op de percelen en experts, is ook een onderdeel van het onderzoek. Tot slot wordt het rapport voor publicatie nog voorgelegd aan de sector.

Wat zijn de vervolgstappen?

Het onderzoek moet nog voor het einde van dit jaar zijn afgerond. In theorie zou de ontheffing dus al voor volgend groeiseizoen kunnen gelden. Samen met de eerder onderzochte Overijsselse gebieden zal om één ontheffing worden gevraagd. LTO hoopt dat het ministerie van LNV, indien de uitkomst van het onderzoek positief is, aan Brussel gaat melden dat er een ontheffing verleend zal worden. Dat is echter slechts een van de mogelijke scenario's.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  5° / 0°
  50 %
 • Maandag
  5° / 2°
  50 %
 • Dinsdag
  7° / 2°
  70 %
Meer weer