Naam+COKZ+verandert%2C+afkorting+niet
Nieuws
© Pixabay.com

Naam COKZ verandert, afkorting niet

Omdat het werkgebied van het COKZ breder is dan de zuivel, krijgt de stichting een naamsverandering. Het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) wordt veranderd in Controle Orgaan Kwaliteitszaken. De afkorting blijft gelijk.

De naamsverandering wordt van kracht wanneer de nieuwe EU Controleverordening in werking treedt. Dan komt ook een eind aan de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE): de kwaliteits- en voedselveiligheidscontroles op pluimveevlees en eieren. Deze controles vinden dan ook plaats onder de naam COKZ.

Doordat twee verschillende namen binnen één organisatie werden gebruikt, ontstond verwarring, erkent COKZ-directeur Wim van der Sande: 'Bijvoorbeeld wanneer er een audit werd uitgevoerd ten behoeve van de export door buitenlandse missies.'

Toezicht in keten

Volgens hem gaat het COKZ meer inzetten op risicogericht toezicht vanuit het perspectief van de keten. Daarbij gaat het om inzicht in verhouding tussen de verschillende schakels in de keten en hoe daar nog effectiever toezicht op kan worden gehouden.

Stichting COKZ houdt toezicht op de kwaliteit van zuivel, eieren en pluimveevlees. Zij doet dit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert het COKZ ook op voedselveiligheid van zuivel, eieren en eiproducten.

Weer

 • Maandag
  15° / 6°
  20 %
 • Dinsdag
  17° / 12°
  60 %
 • Woensdag
  18° / 15°
  60 %
Meer weer