Cumela+heeft+met+PAS+zorgen+over+werkgelegenheid
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Cumela heeft met PAS zorgen over werkgelegenheid

Het advies dat de commissie Remkes in de laatste week van september presenteerde is volstrekt ontoereikend om op korte termijn projecten weer in gang te zetten, stelt Cumela Nederland.

De brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra roept het kabinet daarom op snel maatregelen te nemen zodat geplande projecten voor wegen- en woningbouw weer in gang gezet kunnen worden. ‘Als dit niet gebeurt, gaat het werk bij veel bedrijven stilvallen wat gaat leiden tot een golf aan ontslagen in de sector’, waarschuwt directeur Janneke Wijnia.

Cumela vindt de voorstellen die Remkes presenteerde als oplossing voor het stikstofprobleem volstrekt ontoereikend om uit de ontstane impasse door het afschieten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) te komen. ‘Met de voorgestelde maatregelen gaat het nog maanden duren voor er weer voldoende werk aanbesteed of in uitvoering genomen kan worden.’

Menskracht

Volgens de brancheorganisatie hebben veel instanties te weinig menskracht om snel alle vergunningen opnieuw te beoordelen. ‘Het kabinet moet daarom zorgen dat projecten die tot weinig emissie leiden en niet in de buurt van Natura 2000 gebieden liggen, snel weer vrijgegeven worden’, zegt Wijnia.

De brancheorganisatie is blij dat de commissie oproept om versneld herstelwerkzaamheden in Natura 2000 gebieden uit te voeren. Als de overheid niet snel met maatregelen komt, gaan de bedrijven die actief zijn in het grondverzet en het infrastructurele werk de komende maanden massaal stil vallen.

‘Veel bedrijven zijn nu nog aan het werk in lopende projecten, maar zodra die klaar zijn is de orderportefeuille grotendeels leeg’, stelt Wijnia. ‘Daarbij speelt ook nog de PFAS-problematiek, waardoor al het grondverzetwerk onder druk staat. Zelfs bij het herstel van Natura 2000 gebieden.’

Als het kabinet geen aanvullende maatregelen neemt, komen daardoor veel werknemers thuis te zitten en rest ondernemers niets anders dan ontslag aanvragen. ‘Wil de overheid dit drama voorkomen, dan zal zij of bedrijven moeten compenseren of zorgen dat het werk snel weer op gang komt.’

Veehouderij

De voorgestelde sanering van veehouderijbedrijven rond Natura 2000 bedrijven gaat ook een negatief effect hebben voor de ondernemers die actief zijn in het agrarisch loonwerk en de mestdistributie, voorspelt Wijnia. ‘Als de aangekondigde krimp van de veestapel werkelijkheid wordt, raken deze ondernemers rond deze gebieden veel werk kwijt. Niet alleen in het uitrijden en vervoer van mest, maar ook door het verdwijnen van boeren waardoor er veel minder werk op de bedrijven overblijft.’

In het verleden konden Cumela-bedrijven dat compenseren door meer werk in het grondverzet uit te voeren, maar ook die mogelijkheid valt nu weg. ‘Veel bedrijven zullen daardoor moeten inkrimpen en personeel ontslaan. Het gevolg is waarschijnlijk ook dat het overblijvende werk nog meer seizoensmatig van karakter wordt en er veel meer een beroep gedaan gaat worden op zzp’ers. Terwijl er juist de afgelopen jaren sprake was van een groeiend bestand vaste werknemers.’

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  5° / 0°
  40 %
 • Woensdag
  5° / 0°
  20 %
 • Donderdag
  4° / 0°
  70 %
Meer weer