Rutte+laat+alle+opties+open+in+stikstofdossier
Nieuws
© Dirk Hol

Rutte laat alle opties open in stikstofdossier

Premier Mark Rutte staat sympathiek tegenover een voorstel om boeren in stikstofprobleemgebieden uit te kopen. Verder wilde hij tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen niet vooruitlopen op de adviezen die verwacht worden van commissie Remkes.

De land- en tuinbouw speelde tijdens de algemene beschouwingen slechts een bijrol. Een hoofdrol was weggelegd voor de koopkracht, zorg en woningbouw. Desondanks kwam de sector wel aan bod als het ging over de stikstofimpasse waarin de Nederlandse economie momenteel verkeert.

De standpunten mogen bekend zijn. Vooral D66 en GroenLinks vinden dat het met de intensieve veehouderij wel wat minder mag in ons land. De daar te winnen stikstofruimte zou ten goede moeten komen aan de vast zittende woningmarkt.

Natura 2000

Het kabinet stelt 'zonder taboes' te zoeken naar een uitweg in de stikstofimpasse. Dit baart D66 en GroenLinks zorgen als het gaat om behoud van de natuur in Nederland. GroenLinks-leider Jesse Klaver wil garanties dat er niet wordt getornd aan de 160 Natura 2000-gebieden in Nederland.

D66 wil de stikstofuitspraak aangrijpen om de transitie naar kringlooplandbouw te versnellen en weet zich daarin gesteund door GroenLinks. Dit zal een veel grotere krimp van de intensieve veehouderij verlangen dan nu in het regeerakkoord is afgesproken.

De premier hield donderdagavond tijdens de het Kamerdebat alle opties open. 'Ik vind het allemaal zeer logische bouwstenen voor het oplossen van deze problematiek. Maar wij willen niet de hele Tweede Kamer tot commissie-Remkes benoemen, maar eerst die gespecialiseerde commissie vragen wat het beste werkt op de korte en de lange termijn en dus zonder taboes ernaar kijken.'

Uitkopen

Het kabinet steekt komende jaren een miljard euro in het vlot trekken van de vastgelopen woningmarkt. De stikstofuitstoot speelt ook hier een rol. De suggestie van het CDA om met deze gelden ook boeren op moeilijke locaties of zonder opvolging uit te kopen ten gunste van woningbouw in die gebieden kon wel op sympathie rekenen van de premier.

Vooralsnog is er voor de voorstellen geen meerderheid te vinden het parlement. Het kabinet gaat niet verder dan de warme sanering van de varkenshouderij, zoals die in het regeerakkoord is afgesproken. Het budget hiervoor is wel met 60 miljoen euro uitgebreid. Dat geld komt beschikbaar uit het potje om te voldoen aan het Urgenda-vonnis, waardoor de regering gedwongen is om aan de 25 procent reductie van de CO2-uitstoot te voldoen.

Zonder dat hij zich actief in het veehouderijdebat had gemoeid, kwam FvD-fractievoorzitter Thierry Baudet aan het einde van de Algemene Politieke Beschouwingen met een motie waarin hij voorstelt de sector zoveel mogelijk ongemoeid te laten bij het oplossen van de stikstofproblematiek. Hij vond hiervoor alleen steun bij de PVV.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  22° / 15°
  75 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  65 %
 • Vrijdag
  20° / 13°
  60 %
Meer weer