%E2%80%98Weidegang+geeft+hoger+saldo%E2%80%99
Nieuws
© Johan Wissink

‘Weidegang geeft hoger saldo’

Weiden heeft in 2017 tot een hoger saldo van 1,7 cent per kilo melk geleid. Dit zal de komende jaren groter worden, doordat weiden een van de basisvoorwaarden is geworden voor de verschillende melkstromen die afgelopen jaren zijn geïntroduceerd.

Dat voorspelt weidecoach Ton Derks van DLV Advies. Het adviesbureau vergeleek over 2017 de resultaten van weidende bedrijven met niet-weiders. Er werden bedrijven vergeleken met een gemiddelde intensiteit van 20.500 kilo melk per hectare.

Hogere melkprijs

De beweiders scoorden daarbij een 1,7 cent hoger saldo per kilo melk. Dit hogere saldo komt vooral door een hogere melkprijs van 1,6 cent per kilo als gevolg van de weidepremie. Daarnaast leidde beweiding tot hogere gehalten. Zo lag het vetpercentage bij de beweiders gemiddeld 0,07 procent hoger.

Uit het DLV-rapport kwam verder naar voren dat de voerkosten voor beweiding iets hoger liggen. Weliswaar zijn de krachtvoerkosten bij weidegang 0,5 cent per kilo melk lager, de ruwvoerkosten liggen juist 0,7 cent per kilo melk hoger. Daarbij komt dat de ondernemers met weidegang relatief weinig snijmais in het areaal hebben.

Doordat gras een lagere drogestofopbrengst per hectare heeft dan mais, zijn de totale drogestofopbrengsten lager en moet ook om die reden meer voer worden aangekocht.

Loonwerk- en machinekosten

Daarbij hebben opstallers meer loonwerk- en machinekosten. Een van de redenen is dat de teelt van mais meer kost dan de grasteelt. Daarnaast moeten opstallers vaak meer gras inkuilen.

Omgerekend naar het saldo per koe zijn de verschillen klein. Derks: ‘Dit komt doordat de opstallers vaak meer mais in het rantsoen hebben. Dit heeft een positief effect op de melkproductie. Daarbij hebben de opgestalde koeien een stabieler rantsoen.’

Toch verwacht de weidecoach dat in de toekomst weidegang ook financieel aantrekkelijker is op koeniveau. ‘De melk wordt steeds gedifferentieerder. Denk aan VLOG-melk en melk volgens het PlanetProof-principe. Bij bijvoorbeeld VLOG-melk zijn de kosten pakweg 0,5 cent per kilo hoger dan standaardmelk, terwijl ondernemers 1 cent meer beuren.’

Volgens Derks is in die voerkosten voor VLOG-melk te sturen. ‘Zo is het aantrekkelijk om het bestendige eiwit van het beweiden te benutten. Dit beperkt de aankoop van VLOG-gecertificeerde eiwitbronnen als soja. Daarom is het een must om de beweiding te optimaliseren. Dat kan bijvoorbeeld door studiegroepen of een weidecoach.’

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  4° / 2°
  50 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  40 %
 • Zondag
  10° / 4°
  70 %
Meer weer