Schouten+op+handelsmissie+in+eigen+land+voor+streekproduct
Nieuws
© Dirk Hol

Schouten op handelsmissie in eigen land voor streekproduct

Landbouwminister Carola Schouten wil de waardering voor Nederlandse streek- en regioproducten vergroten en de afzet ervan bevorderen. Ze gaat daarvoor op handelsmissie in eigen land.

Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer in een reactie op de initiatiefnota 'Verbinding boer(in)-burger. Voedsel dichtbij' van Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie). In de Kamerbrief doet de minister een aantal voorstellen om de verbinding tussen boeren, natuurbeschermers en consumenten te versterken.

Schouten wil de afstand tussen de producent en de consument verkleinen en de waardering voor voedsel te vergroten. Het plan is om – samen met de provincies – een handelsmissie in eigen land te organiseren om streekproducten bekender te maken en korte ketens te stimuleren. Knellende wet- en regelgeving voor streekproducenten wordt aangepakt. De minister gaat met supermarkten in gesprek over een bredere introductie van regioproducten in het winkelschap.

Regioproducten

Onder regioproducten verstaat de minister producten die alleen regionaal worden verkocht en waarbij de afstand tussen boer en winkelschap in kilometers kort is. Levering van regioproducten aan supermarkten stuit op obstakels, bijvoorbeeld de hogere prijs.

De logistieke kosten zijn voor regioproducten relatief hoger dan bij producten die grootschaliger worden geproduceerd. Via een nog op te zetten benchmark wil de minister inzichtelijk maken of er meer regioproducten in het schap belanden.

Verbinding

Eén van de andere plannen is om de verkoop van streekproducten te stimuleren. Het gaat daarbij om kenmerkende producten uit een bepaalde streek die anders dan regioproducten ook landelijk of zelfs internationaal worden verkocht. Om de band tussen boeren en consumenten te versterken, wil de minister initiatieven die inzetten op lokaal voedsel, een eerlijke prijs voor de producent en meer verbinding tussen boeren en stadsbewoners stimuleren.

Deze korte (voedsel)ketens wil de minister een zet geven door de Taskforce Korte Keten officieel te erkennen. Ook is er oog voor de multifunctionele landbouw, zoals zorgboerderijen, boerderijwinkels en agrarische kinderopvang. Dat gebeurt door de instelling van Platform Multifunctionele Landbouw.

Weer

 • Donderdag
  11° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
 • Zaterdag
  13° / 7°
  10 %
Meer weer