1%2C6+miljoen+euro+voor+klimaatslimme+boeren
Nieuws
© Koen van Wijk

1,6 miljoen euro voor klimaatslimme boeren

Vanuit project 'Klimaatslim boeren op veen' stelt provincie Utrecht 1,6 miljoen euro beschikbaar voor boeren in het beheergebied van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Het hoogheemraadschap heeft samen met boeren plannen gemaakt om de bodemdaling te remmen en de C02-uitstoot verminderen. Met de 1,6 miljoen euro, afkomstig uit de Klimaatgelden van het rijk, kunnen boeren en het waterschap aan de slag met de aanleg van onderwaterdrainage en het toepassen van andere innovaties, zoals natte teelten.

Provincie Utrecht en De Stichtse Rijnlanden willen met dit soort initiatieven invullingen geven aan hun ambitie om de bodemdaling in 2030 te remmen met 50 procent. Daarom maakt dit onderwerp ook deel uit van het coalitieakkoord. Samen met de waterschappen en boeren wordt eraan gewerkt om de bodemdaling sterker terug te dringen.

Veenpercelen

De belangrijkste inzet van 'Klimaatslim boeren' is het voorkomen dat de grondwaterstand op veenpercelen in de zomer uitzakt. Via bijvoorbeeld onderwaterdrainage wordt water uit de sloot in de bodem geïnfiltreerd, waardoor veenoxidatie en daarmee de CO2-uitstoot en de bodemdaling vermindert met 30 tot 70 procent.

Het voordeel voor de boeren is dat er op deze manier minder droogteschade optreedt. Daarnaast verlaagt onderwaterdrainage de grondwaterstand onder natte omstandigheden in het voor-en najaar, wat zorgt voor meer draagkracht op de percelen. Daarnaast is binnen klimaatslim boeren ook aandacht voor biodiversiteitsmaatregelen. Een deel van de subsidie wordt ook besteed aan onderzoek naar de relatie tussen bodemdaling en CO2-reductie.

Collectieven

Het initiatief 'Klimaatslim boeren op veen' is genomen door de agrarische collectieven Rijn Vecht Venen en Rijn Gouwe Wiericke samen met het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Zij maken samen plannen om polder voor polder met maatregelen de bodemdaling te remmen en de biodiversiteit te vergroten. Ook andere collectieven en waterschappen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het project.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  24° / 8°
  10 %
 • Donderdag
  19° / 9°
  10 %
 • Vrijdag
  19° / 5°
  10 %
Meer weer