Steeds+meer+glastuinbouwbedrijven+met+biomassaketel
Achtergrond
© Haijo Dodde

Steeds meer glastuinbouwbedrijven met biomassaketel

De Nederlandse glastuinbouw wil in 2040 klimaatneutraal zijn en zoekt naar duurzame alternatieven voor aardgasgebruik. Ketels voor houtige biomassa zijn een optie, zegt Jeroen Larrivée van BlueTerra Energy Experts, maar er zijn vragen over de duurzaamheid van deze energiebron.

Ruim twintig glastuinbouwbedrijven gebruiken op dit moment een vorm van bio-energie om hun kassen van energie te voorzien. Dat kan bijvoorbeeld via een biomassaketel zoals op onderstaande foto van HoSt Bio-Energy Installations voor warmte of een biowarmtekrachtkoppeling (bio-WKK) voor warmte en elektriciteit.

Deze ketels gebruiken nagenoeg uitsluitend houtpellets en houtsnippers uit nabijgelegen bossen en plantsoenen of snippers uit de groencompostering.

Honderd projecten

Consultant Jeroen Larrivée van BlueTerra Energy Experts verwacht dat het aantal bedrijven met een vergelijkbare installatie snel zal toenemen. 'Er wordt volop gebouwd, ook in de glastuinbouw. In totaal zijn er honderd projecten in aanbouw, waarvan ongeveer dertig voor de glastuinbouw. Daarvan zijn er acht bedoeld om glastuinbouwclusters van warmte te voorzien', vertelt hij.

SDE+-subsidie geeft garantie van twaalf jaar ondersteuning

Jeroen Larrivée, consultant BlueTerra Energy Experts

'Biomassa heeft absoluut potentieel. Biomassa-installaties kunnen in een deel van de warmtevraag voorzien. Ze kunnen een significante bijdrage leveren aan de energiemix. Ik verwacht dat geothermie op termijn de dominante vorm van warmtevoorziening voor de glastuinbouw wordt. Hout blijft gereserveerd voor gebieden waar minder opties voorhanden zijn.'

Miljoenen euro's

De aanschaf van een gemiddelde biomassaketel vergt een investering van enkele miljoenen euro's. Voor biomassaketels is SDE+-subsidie beschikbaar. 'SDE+-subsidie geeft garantie van twaalf jaar ondersteuning. Dat biedt zekerheid om te investeren. Daarmee heb je een businesscase.'

Aan hout is op dit moment geen gebrek. Het aanbod is groter dan de vraag, maar die vraag neemt wel snel toe. Larrivée houdt er rekening mee dat binnen een paar jaar krapte kan ontstaan.

Houtpellets

Veel ketels draaien op houtpellets. Deze worden geperst uit zaagsel van houtfabrieken. Ze zijn vrij droog en als bulk te transporteren.

Volgens de consultant vormt de prijs van de houtpellets een onzekere factor. 'Dat risico wordt bij de ondernemer neergelegd. Met de groei van het aantal installaties is de verwachting dat de prijs van pellets gaat stijgen. Aan de andere kant is de verwachting ook dat het aanbod van materiaal gaat toenemen. Dat heeft ermee te maken dat sommige reststromen nu nog te duur zijn om geschikt te maken voor biomassa.'

Weerstand

Tegen import van houtpellets kan weerstand ontstaan, denkt Larrivée. 'Maar bedenk dat er nu ook kolen worden aangevoerd. Er zijn reststromen beschikbaar die geen andere toepassing hebben. Dat zijn mooie stromen om iets mee te doen.'

Met de toenemende belangstelling voor toepassing van biomassa in de glastuinbouw ontstaan er vragen over de duurzaamheidsaspecten van houtstook. De nieuwe brochure 'Duurzaamheidsaspecten van houtige biomassa in de glastuinbouw' geeft hier uitleg over. Deze brochure is samengesteld door BlueTerra Energy Experts met Kas als Energiebron in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Enorm verschil

'Mensen denken bij houtstook aan een open haard
n blauwe barbecuewalmen, maar het is echt iets heel anders', benadrukt Larrivée. 'Alle vormen van verbranding kennen emissie, maar er is een enorm verschil wat uit de open haard komt en wat uit een biomassainstallatie.' Hij wijst in dit verband op technische toepassingen zoals filters om de emissie terug te brengen.

Een voorbeeld van een biomassa-installatie die bij 11 hectare groot paprikabedrijf in gebruik is.
Een voorbeeld van een biomassa-installatie die bij 11 hectare groot paprikabedrijf in gebruik is. © HoSt Bio-Energy Installations - www.HoST.nl

Ook de herkomst van de brandstof is belangrijk voor de duurzaamheid. 'Als je een tak van een boom zaagt en die verbrandt, komt er CO2 vrij. Als die tak terug blijft groeien, door CO2 op te nemen, is er een kringloop. Je hebt wat verliezen, dus het is niet helemaal CO2-neutraal, maar in vergelijking met gas of kolen levert het een enorme besparing op', zegt Larrivée.

Greenpeace

Milieuorganisatie Greenpeace vindt toepassing van houtige biomassa in de glastuinbouw niet erg zinvol. 'Er is maar een beperkte hoeveelheid biomassa in Nederland. Je moet dus strikt kijken welke sector geen alternatieven heeft om in zijn energiebehoefte te voorzien', zegt Joris Wijnhoven, campagneleider bij Greenpeace.

'Om kassen te verwarmen zijn geen hoge temperaturen nodig', stelt Wijnhoven. 'Dan zet je dus kostbare biomassa in voor een laagwarmtetoepassing in de kas. Daarom zien we weinig perspectief voor biomassa in de glastuinbouw. De sector heeft voldoende andere mogelijkheden, zoals bodemwarmte. Daarin loopt de sector voorop.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  19° / 9°
  10 %
 • Vrijdag
  19° / 5°
  10 %
 • Zaterdag
  22° / 7°
  60 %
Meer weer