%27Zet+boer+aan+het+roer+met+Regio+Deal%27
Nieuws
© PIm Mul

'Zet boer aan het roer met Regio Deal'

'Ik vind het slim om het budget van de Regio Deal in te zetten om dingen te gaan leren door te doen. Denk bijvoorbeeld aan het beheer van het grondwater door boeren zelf. Door dit goed te reguleren, beperk je bodemdaling en CO2-uitstoot.'

Dit zegt portefeuillehouder Veen Aad Straathof van LTO Noord-regio West over de Regio Deal Bodemdaling in het Groene Hart die deze week is gesloten. De regio Deal is een partnerschap tussen rijk en regio en betreft een totaal budget van 20 miljoen euro.

Dit initiatief moet landschap en gebouwde omgeving beschermen tegen de gevolgen van bodemdaling. De projecten binnen de Regio Deal zijn gericht op kennisontwikkeling en verspreiding van oplossingen die betrekking hebben op onder andere woningbouw, agrarisch ondernemerschap en CO2-reductie.

Ervaring

'Het is goed dat deze Regio Deal Bodemdaling gesloten is. 20 miljoen euro is veel geld. Bij de insteek om het vooral aan kennisontwikkeling te besteden, plaats ik wel een kanttekening. Er is al veel onderzoek gedaan en veel bewezen kennis opgedaan', vertelt Straathof.

Zet het budget in om dingen te leren in de praktijk

Veen Aad Straathof, portefeuillehouder van LTO Noord-regio West

'Ik vind het slim om nu met dit budget die kennis verder in praktijk te brengen. Denk bijvoorbeeld aan het beheer van het grondwater via drukdrains door boeren zelf. Door dit goed te reguleren, beperk je bodemdaling en CO2-uitstoot. De ambitie moet zijn om dit meer toe te passen, in alle waterschappen. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is hierin al ver en heeft al veel ervaring opgedaan.'

Innoveren

'Voor de Regio Deal moet ook gebruik worden gemaakt van de energie die bij innovatieve agrariërs in de veenweiden zit. Kijk ook naar logische momenten om te innoveren. Zoals een herziening van een Peilbesluit in een polder', zegt de LTO-man.

'Dat is een natuurlijk moment om iets aan te passen aan het waterbeheer en bijvoorbeeld boeren mede de regie te geven. Het is uiteraard wel spannend voor waterschappen, want het raakt aan een van hun kerntaken.'

Verbranden

Straathof waarschuwt verder voor het risico dat veel geld niet bij het eigenlijke doel terechtkomt. 'Zorg dat het budget van de Regio Deal niet verbrand wordt aan onderzoek en proceskosten. Dat gebeurt helaas te veel met overheidsbudget.'

In de Regiodeal werken acht lokale overheden samen aan manieren om beter om te gaan met de gevolgen van bodemdaling. Nu er overeenstemming is over de specifieke invulling en financiering van de deal, kan de regio starten met de uitvoering.

Partners

Wethouder Hilde Niezen van gemeente Gouda reageert namens de acht betrokken partijen ook op de Regio Deal. ‘Wij zijn verheugd met deze mijlpaal. Na de zomer wordt de Regio Deal officieel ondertekend. Dan gaan we keihard aan de slag met elkaar om oplossingen te vinden om de bodemdaling op het platteland en in de stad de baas te worden.’

Bij de Regio Deal zijn de volgende partners betrokken: gemeenten Gouda, Alphen aan den Rijn en Woerden, provincies Zuid-Holland en Utrecht en de hoogheemraadschappen van Rijnland, de Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard.

Weer

 • Woensdag
  6° / 4°
  90 %
 • Donderdag
  5° / 3°
  40 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  40 %
Meer weer