Utrecht+start+lisdoddeproef+in+Marickenland
Nieuws
© Pim Mul

Utrecht start lisdoddeproef in Marickenland

Provincie Utrecht treft voorbereidingen om in polder Marickenland een proef te houden met de teelt van lisdodde.

Met deze pilot op 6 hectare wil de provincie onderzoeken hoe deze plant het beste groeit. Als dit experiment slaagt, wordt een grotere proef gestart op 50 hectare in Marickenland. Bij de opzet van deze proef zijn het Veenweide Innovatie Centrum en Kennis Transfer Centrum in Zegveld nauw betrokken. Van lisdoddenteelt wordt verwacht dat deze bijdraagt aan vermindering van bodemdaling.

Voor de pilot zijn momenteel de vergunningen in aanvraag. Ook wordt een ecologisch onderzoek uitgevoerd om te zien of er op de beoogde locatie kwetsbare plant- of diersoorten zijn die mogelijk schade kunnen ondervinden van de pilot. Als de vergunningen verkregen zijn, wordt mogelijk al in juni gestart met de aanleg van het lisdoddeveld.

Marickenland

In Marickenland wordt de komende jaren weidegrond omgevormd tot rietland, nat grasland en bloemrijk grasland. Het gebied, dat ligt tussen de N212 en Vinkeveen, sluit aan op de aangrenzende natuurgebieden in het Natuurnetwerk Nederland. De polder wordt een belangrijke schakel voor vele planten en dierensoorten die het goed doen in natte natuur.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  26° / 13°
  10 %
 • Donderdag
  30° / 15°
  10 %
 • Vrijdag
  32° / 16°
  10 %
Meer weer