Bodemdaling+in+kaart+gebracht+bij+boeren+Rouveen
Nieuws
© Waterschap Drents Overijsselse Delta

Bodemdaling in kaart gebracht bij boeren Rouveen

Bij elf boerenbedrijven in de omgeving van Rouveen (Overijssel) is de eerste bodemdalingsmeetsite van Nederland ingericht. De komende vijf jaar wordt hier onderzoek gedaan naar de effectiviteit van maatregelen tegen bodemdaling en wordt inzicht verkregen over de snelheid waarmee bodemdaling optreedt.

De meetsite werd vrijdag tijdens de Kennisexpeditie Bodemdaling van het Nationale Kennisprogramma Bodemdaling officieel gepresenteerd door Gilles Erkens, bodemdalingsexpert bij Deltares. Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond.

In het veenrijke gebied rond Rouveen wordt de bodemdaling de komende jaren op vier verschillende manieren gemeten, gebruikmakend van de technieken landmeten, extensometer, LiDAR en InSAR. Door deze methoden te combineren, verwachten betrokken partijen nauwkeurig te kunnen vergelijken.

Onderwaterdrainage

Bij elk van de elf deelnemende boerenbedrijven is er een referentieperceel en een onderwaterdrainageperceel dat is ingericht met behulp van onder meer Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het waterschap en de boeren willen weten hoe effectief het in 2018 aangelegde onderwaterdrainagesysteem is om bodemdaling te verminderen.

Lees ook: onderwaterdrainage moet inklinken veen vertragen

Bodemdaling in Nederland treedt al op sinds in ons land veengebieden werden ontgonnen en land werd drooggelegd. Doordat het grondwaterpeil omlaag werd gebracht en het veen oxideerde, daalde de bodem. Hoe sterk die daling is, is nooit eerder structureel vastgelegd. De nu in Rouveen geopende site moet de opmaat zijn tot een landelijk monitoringsnetwerk om de daling van de bodem structureel en frequent te meten. Dit netwerk moet op termijn uitsluitsel geven of de bodemdaling in Nederlands veenweidegebied daadwerkelijk de veronderstelde 8 millimeter per jaar bedraagt.

Veenoxidatie

Volgens Waterschap Drents Overijsselse Delta stelt bodemdaling door veenoxidatie het voortbestaan van de huidige landbouwfunctie steeds vaker op de proef. ‘Het veroorzaakt vernatting en CO2-uitstoot en zet daarmee de klimaatdoelstelling en de maatschappelijke opgave duurzame landbouw zonder ongewenste risico’s voor de leefbaarheid van boeren, burgers en milieu onder druk. Het kunnen vaststellen van de hoeveelheid en snelheid van daling in ruimte en tijd wordt daarmee steeds urgenter’, aldus het waterschap in een persbericht.

Gilles Erkens van Deltares voegt toe: ‘Rouveen is de eerste site van een landelijk monitoringsnetwerk. Als we bodemdaling net zo serieus en structureel meten als zeespiegelstijging, dan kunnen we leren van de goede voorbeelden en fouten uit het verleden en de juiste aanpak per gebied bepalen. Dit betekent dat we niet alleen meetsites moeten inrichten in veenweidegebieden, maar uiteindelijk ook in stedelijk gebied.’

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  35° / 21°
  10 %
 • Dinsdag
  35° / 21°
  10 %
 • Woensdag
  33° / 21°
  10 %
Meer weer