Na+iedere+oplossing+weer+een+nieuw+probleem
Column
© POV

Na iedere oplossing weer een nieuw probleem

Het kabinet trekt 60 miljoen euro extra uit voor de herstructurering van de varkenshouderij, voor sanering van varkensbedrijven. Nog voor het ministerie van LNV het jongste plan naar buiten had gebracht, was het al doorgesijpeld naar de media.

De berichtgeving in de media dat 'het mes in de varkenshouderij' wordt gezet, werd met redelijke juichstemming ontvangen bij een deel van het publiek. Anderen beredeneren dat stoppende varkenshouders worden gespekt met royale pensioenen. De conclusies worden weer snel en gemakkelijk getrokken, ook door partijen waarvan je verwacht dat zij de berichtgeving beter doorgronden.

Uitleggen hoe de zaken werkelijk in elkaar steken, wordt steeds moeilijker. De miljoenen euro's (120 miljoen euro en daar komt nu 60 miljoen euro bij vanuit Urgenda) zijn bestemd voor de herstructurering van de varkenshouderij om overlastsituaties aan te pakken.

De POV pleit continu voor een balans tussen sanering en innovatie en verduurzaming. Daarom wordt er ook veel geld – 80 miljoen euro plus innovatiegelden uit het Klimaatakkoord – uitgetrokken voor verdere verduurzaming van varkensbedrijven. Tot zover is het begrijpelijk.

De POV pleit continu voor een balans tussen sanering en innovatie en verduurzaming

Linda Janssen, voorzitter POV

Maar daarna valt het niet meer te snappen. Er worden steeds meer potentiële overlastoorzaken aangedragen, waardoor de varkenssector telkens voor wat anders aan de lat staat. Vandaag is het geur, morgen ammoniak, overmorgen mest, volgende week fijnstof en daarna broeikasgassen als opwarmer van de aarde, en vervolgens minder blije dieren waarvan mensen ongelukkig worden, enzovoorts.

Voor ieder detail is er aparte complexe wet- en regelgeving, waar om de haverklap aan gesleuteld moet worden omdat er hiaten in blijken te zitten. En met iedere pleister en deeloplossing ontstaan er weer nieuwe problemen. De ene oplossing genereert het volgende probleem.

Laten wij de innovatiegelden deze keer nuttig aanwenden en investeren in integrale wetgeving met daaraan gekoppeld totaaloplossingen die goed werkbaar en uitvoerbaar zijn in de praktijk.

Het geld moet op het boerenbedrijf worden besteed aan innovaties die aantoonbaar bijdragen aan blije varkens, een betere leefomgeving en een betere positie voor boeren. Dat kunnen wij het tenminste ook begrijpelijk uitleggen aan de media en het publiek.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  16° / 11°
  50 %
Meer weer