Varken+zet+klimaatkringloop+rond
Column
© POV

Varken zet klimaatkringloop rond

Laatst belde een lid van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) over het onderwerp klimaat. Hij stelde mij terecht de vraag waarom het varken meer CO2 uitscheidt dan het via het voer opneemt.

In het groeiseizoen groeien de gewassen immers op het land en leggen daarbij enorm veel CO2 vast. De rekenregels binnen het klimaatvraagstuk nemen deze vastlegging van CO2 helaas niet mee.

Van de planten gaat een deel in varkensvoer. Het varken groeit en stoot een deel uit in de vorm van CO2 en methaan. Een groot deel wordt echter vastgelegd in vlees en in mest. Die komen bij de consument op het bord en zijn voor het gewas in het nieuwe groeiseizoen, evenals de CO2 uit de gewasresten die als organische stof op het land achterbleven.

Klimaat en kringlooplandbouw zijn thema's die hoog op de agenda staan en in feite bij elkaar horen. Waar voor stikstof en fosfaat gesproken wordt over het sluiten van kringlopen, is dat voor CO2 niet het geval. Bij CO2 wordt voor de veehouderij de uitstoot wel geteld, maar de vastlegging niet. Het beleid is dan ook gericht op het verminderen van de uitstoot.

Ik wens voor de sector dat er minder oog en oor is voor over elkaar rollende wetenschappers en dromers

Linda Janssen, voorzitter POV

Deze benadering heeft ook tot gevolg dat de veehouderij in discussies in een kwaad daglicht wordt gezet en gezien wordt als grote vervuiler. In de gesprekken die ik daarover heb valt het mij steeds weer op dat iedereen het nut van het varken binnen de klimaatkringloop lijkt te zijn vergeten.

Juist het varken is hier heel nuttig, want het weet laagwaardige reststromen om te zetten in eiwit. Daarnaast zijn uit varkensmest waardevolle mineralen te winnen en biedt mestverwerking oplossingen in het klimaatvraagstuk. De sectorale emissie vanuit de varkenshouderij bedraagt 2,6 megaton, wij hebben nog een opgave waar te maken van 0,3 megaton.

Deze opgave gaan we realiseren met autonome ontwikkelingen als stoppen van bedrijven, emissiearme stallen en mestverwerking. Dat is een belangrijke sleutel naar een circulaire toekomst, met reductie van broeikasgassen. En varkens zijn de oplossing voor de bergen voedselafval.

Varkens zetten de kringloop rond. Zij stoten niet meer CO2 uit dan zij via het voer opnemen. Kijk dat is nou gezond boerenverstand. Ik wens voor de sector dat er meer met boerenverstand gekeken wordt naar maatschappelijke thema's en er minder oog en oor is voor over elkaar rollende wetenschappers en dromers. De varkenshouderij is namelijk onmisbaar!

Weer

 • Zondag
  24° / 14°
  20 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
Meer weer