Kavelruil+Stroe+en+Nesse+maakt+sector+toekomstbestendig
Achtergrond
© John Oud

Kavelruil Stroe en Nesse maakt sector toekomstbestendig

Met de aktepassering van de negende kavelruil waarbij provinciegrond is ingebracht die oorspronkelijk bestemd was voor het Wieringerrandmeer, is de landbouw in de regio volgens de deelnemers weer een stuk toekomstbestendiger gemaakt.

Dit komt ook door een opwaardering van het watersysteem dat met de ruil mogelijk is gemaakt. In de kavelruil Stroe en Nesse ruilen een veehouder op de rand van Polder Waard Nieuwland en een collega in Stroe in totaal 60 hectare grond met provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Hierdoor komt agrarische grond dichter bij de boerderijen te liggen en gaat er minder landbouwverkeer over de openbare weg. Ook ontstaat er meer ruimte voor waterlopen en een geplande natuurstrook langs de zuidkant van de polder.

Vruchtbare aanzet

Landbouwgedeputeerde Jaap Bond en hoogheemraad Siem Jan Schenk toonden zich vrijdag 16 november na afloop van de ondertekening in Hippolytushoef verguld met de ruil. En de finish is nog niet bereikt, weet Bond. 'Voortbordurend op deze overeenkomst worden op termijn mogelijk nog enkele dominostenen omgetikt. Deze kavelruil kan daarvoor een vruchtbare aanzet zijn.'

Dit soort integrale oplossingen hebben duidelijke meerwaarde

Siem Jan Schenk, hoogheemraad Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Noord-Holland had in de aanloop van het Wieringerrandmeer zo'n 550 hectare grond in bezit. Daarvan is ruim driekwart ingebracht in de ruilen, waarmee meerdere doelen zijn gediend.

Flinke hinder

Bond: 'Het gebied ondervond enkele jaren flinke hinder van het uitblijven van de beoogde recreatieve impuls. Inmiddels heeft de sector zich weer opgericht en kan het gebied agrarisch jaren vooruit met de nieuwe inrichting.'

Hoewel de ruil relatief een van de kleinere is in de reeks, is de winst groot voor HHNK. Het stelt het hoogheemraadschap in staat om een grotere waterloop te graven en een nieuw gemaal te bouwen aan de rand van Polder Waard Nieuwland.

Prima instrument

Schenk beoordeelt kavelruil als een prima instrument om opdrachten in het buitengebied te realiseren. 'Door met betrokkenen in gesprek te gaan, kunnen meerdere functies worden gediend. Op zich komen we daar met individuele ondernemers ook uit, maar dit soort integrale oplossingen hebben toch duidelijk een meerwaarde.'

HHNK heeft de afgelopen jaren in zijn hele werkgebied de waterinfrastructuur verbeterd. De ingrepen in Polder Waard Nieuwland behoren tot de laatste acties om het noorden van Noord-Holland klimaatbestendig te maken. 'Het heeft even geduurd, maar nu ligt er een concreet plan voor een betere waterinrichting daar. Vanaf 2020 zijn we beter in staat om water sneller af te voeren en zo overlast tegen te gaan,' vertelt Schenk.

Geduld loont

Volgens de gedeputeerde is dat opnieuw een bewijs dat geduld in dit soort processen loont. 'Soms lopen de onderhandelingen vast, doordat een partij met een grondpositie niet wil meewerken. Dat kan, omdat de kavelruilen op vrijwillige basis worden voltooid. Een compliment voor Stivas, die dat proces steeds zorgvuldig in goede banen leidt.'

Voor de komende periode resteren er nog enkele kavelruilplannen in de Hippolytushoeverkoog en op Wieringen, zo is de verwachting.

Landbouwportaal helpt
Tessa de Ruyter, beleidsmedewerker Water bij LTO Noord, wees de aanwezigen op de mogelijkheid om financiële ondersteuning aan te vragen via het Landbouwportaal. Dit digitale loket wijst agrarische ondernemers de weg bij het invoeren van duurzame activiteiten. Landbouwportaal Noord-Holland is opgezet in samenwerking met provincie Noord-Holland, de drie inliggende waterschappen, de agrarische collectieven en de KAVB. Al vierhonderd Noord-Hollandse agrarische ondernemers hebben zich aangemeld bij het portaal, dat maatwerk levert om extra kennis op te doen en slimme maatregelen te treffen voor een gezondere en meer duurzame bedrijfsvoering. 'Ook dat draagt bij aan een natuurinclusieve landbouw,' aldus De Ruyter.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 14°
  20 %
 • Zaterdag
  22° / 11°
  10 %
 • Zondag
  23° / 13°
  50 %
Meer weer