Landbouw+en+natuur+profiteren+van+kavelruil+bij+Petten
Nieuws
© Stivas

Landbouw en natuur profiteren van kavelruil bij Petten

Met het tekenen van de kavelruilovereenkomst door zeven agrarische grondeigenaren en Natuurmonumenten komt er 50 hectare natuur bij in de Harger- en Pettemerpolder.

Met de ruil bereikt de provincie Noord-Holland een belangrijk doel voor de ontwikkeling van meer nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Nederland . De grondeigenaren in de polder kwamen met de hulp van ingenieursbureau Sweco en Stivas tot een nieuwe indeling van kavels.

Ook zijn afspraken gemaakt op het gebied van gebruik van gronden van Natuurmonumenten. Zo kunnen pachters meerjarige overeenkomsten afsluiten in plaats van jaarlijkse.

Onzekere periode

Dat laatste is volgens veehouder Johan Mekken in Camperduin belangrijk, zeker ook voor veel van zijn collega's. 'Hiermee komt toch een eind aan een onzekere periode voor het gebied. Met kortlopende pacht is het namelijk veel lastiger om een solide bedrijfsvoering op te bouwen.'

Hiermee komt toch een eind aan een onzekere periode voor het gebied

Johan Mekken, veehouder in Camperduin

Mekken is blij met de actieve opstelling van de provincie in het ruilproces. 'Uiteindelijk ligt er een oplossing, waar alle partijen mee uit de voeten kunnen. De een misschien iets beter dan de ander, maar het gebruik van de verschillende percelen is nu beter verdeeld in de polder met de herverkaveling vna de huiskavels.'

Agrarische structuur

Drie veehouders van buiten de polder ruilen hun grondeigendom binnen de polder dichter naar hun huis. Zij verbeteren op deze manier hun agrarische structuur, rijden minder kilometers over de openbare weg en creëren ruimte voor natuurontwikkeling in de polder.

Drie agrariërs binnen de polder vergroten de huiskavel waarop ook hun bedrijf staat en combineren dit met natuurontwikkeling. Voor een veehouder binnen de polder gaf dit aanleiding om een wezenlijke wijziging in zijn bedrijfsvoering door te voeren. Hij gaat stoppen met het houden van melkkoeien.

Faunarijk grasland

Daardoor ontstaat ruimte voor natuurontwikkeling, omdat hij grasland verkoopt aan Natuurmonumenten. Op termijn wordt dit stuk grond ingericht naar kruiden- en faunarijk grasland. De veehouder gaat zich nu richten op het houden van schapen, die vervolgens op dit speciale grasland kunnen grazen.

Gebiedsmanager Eric Menkveld is ook tevreden over het resultaat. 'Alle puzzelstukjes lijken op hun plek te vallen. Er komt nieuwe natuur bij, terwijl er met de betrokken agrarIërs goede afspraken over het beheer zijn gemaakt.'

Waterhuishouding

Verder stelt de nieuwe kavelstructuur de gebiedspartijen in staat om de waterhuishouding in sommige delen van de polder te verbeteren. 'Ook vanuit cultuurhistorisch opzicht is er veel moois te beheren, zoals de eeuwenoude kavelstrructuur en ook het authentieke reliëf in de graslandpercelen.'

De inbreng van diverse provinciegronden dienden als positief smeermiddel in het proces. In totaal wordt met dit project ruim 90 hectare nieuwe natuur ontwikkeld. De overige hectaren grond verpacht de provincie het komende jaar nog aan boeren. In 2020 wordt deze grond ook verkocht voor het ontwikkelen van natuur.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  18° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  19° / 8°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 12°
  70 %
Meer weer