Maak de visies van LNV concreet

Het ministerie van LNV presenteert heel wat visies. Maar waar blijft het beleid dat realisering ervan voor boeren en tuinders mogelijk maakt?

Maak+de+visies+van+LNV+concreet
© Han Reindsen

De ene na de andere visie rolt uit de koker van LNV. Kringloopvisie, Bodemstrategie, Gewasbeschermingsvisie, Deltaplan Biodiversiteitsherstel. En we wachten nog op de Herbezinning mestbeleid. Visies op de toekomst van de sector met mooie vergezichten, waar je nauwelijks tegen kunt zijn.

'Ja, uiteindelijk willen we daar ook wel uitkomen', is vaak de reactie van de boer. De terechte vraag die je als boer daarbij vervolgens stelt is: hoe gaan we dat dan doen in de praktijk en verdien ik dan ook nog een goede boterham?

Spannend

Het wordt voor overheden spannend als deze visies doorbraken vereisen in regelgeving, experimenteerruimte buiten wettelijke kaders of onderhandelingen in Brussel. Want laten we duidelijk zijn. Zonder gebruik van moderne veredelingstechnieken en zonder forse versnelling van de toelating van laagrisicomiddelen worden de doelen in de gewasbeschermingsvisie voorlopig niet gehaald.

De ene na de andere visie rolt uit de koker van LNV

Jaap van Wenum, voorzitter LTO-vakgroep Akkerbouw

Dat geldt ook voor bodem en klimaat. Zonder meer beleidsruimte voor gebruik van bodemverbeterende organische bemesting blijven Bodemstrategie, Klimaatakkoord en Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor de akkerbouw mooie vergezichten.

Verantwoordelijkheid

Als akkerbouwsector nemen we onze verantwoordelijkheid. Als het gaat over plantgezondheid, investeren boeren volop in nieuwe driftarme spuittechnieken en precisielandbouw. LTO tuigde in 2017 een eigen Actieplan Plantgezondheid op met veel aandacht voor duurzaam bodembeheer en bemesting.

Maar voor nieuwe milieuvriendelijke middelen en sterke rassen zijn we toch echt afhankelijk van de innovatie bij andere partijen in de keten en die zijn vaak weer afhankelijk van de ruimte in de regelgeving.

De reflex bij de overheid is vooral ge- en verboden. Gewasbeschermingsmiddelen worden verboden met soms zelfs een averechts effect zoals het vervallen van de zaadbehandeling bij bieten laat zien.

Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord hebben we als akkerbouw laten opnemen dat ruimte voor bodemverbeteraars nodig is om CO2-vastlegging in de bodem mogelijk te maken en tegelijk de rol van de bodem voor plantgezondheid te versterken. En dat dierlijke mestproducten als dunne fracties op gewasniveau boven de 170 kilo stikstof per hectare moeten kunnen worden aangewend (gewasderogatie) om daarmee kunstmeststikstof te kunnen vervangen.

Afgesproken is dat daarvoor experimenteerruimte en pilots met akkerbouwers in 2020 moeten starten om in het volgende actieprogramma daadwerkelijke slagen te kunnen maken voor de hele sector.

Zorgelijk

Al maanden spreken we hier met het ministerie van LNV over. Het is zorgelijk dat we vooral te horen krijgen waarom we die ruimte niet kunnen krijgen. Er is een lopend actieprogramma waar we binnen zouden moeten blijven, de derogatie moet eind dit jaar worden verlengd, we wachten op de uitkomst van de Herbezinning mestbeleid, wat zou Brussel er wel niet van vinden?

Dit kan zo niet langer. Het wordt tijd dat ook de overheid gaat leveren. Ik hoop dat minister Carola Schouten (LNV) niet de geschiedenis in zal gaan als minister van Landbouw, Natuur en Visies, maar als de minister die zorgde voor echte doorbraken in de klimaatvriendelijke bemesting, de moderne plantenveredeling en de groene gewasbescherming.

Jaap van Wenum,Voorzitter LTO-vakgroep Akkerbouw

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / -2°
  0 %
 • Dinsdag
  9° / -2°
  10 %
 • Woensdag
  10° / -1°
  10 %
Meer weer