Kunstmest+ruilen+voor+eigen+mest
Nieuws
© niels de vries

Kunstmest ruilen voor eigen mest

Melkveehouders willen meer dierlijke mest aanwenden en gebruik van kunstmest terugbrengen. Tot die conclusie komt voorzitter Wil Meulenbroeks van de LTO-Vakgroep Melkveehouderij na 34 regionale bijeenkomsten. Daarin stonden een aantal ideeën van de vakgroep centraal.

De ideeën van de vakgroep vinden hun basis in streven naar een gezonde bodem, kringlooplandbouw en optimaal gebruik van eigen mest. Het idee is dat ondernemers hun kansen moeten kunnen grijpen voor beter bodemgebruik, met daarbij de nodige flexibiliteit per ondernemer.

Basis achter het idee is dat ondernemers een keuze kunnen maken tussen een eenvoudig en generiek systeem met weinig uitzonderingen en administratieve verplichtingen of een meer verfijnd systeem met maatwerk en mogelijkheden voor extra gebruik van eigen dierlijke mest.

'Melkveehouders ondersteunen massaal het idee dat hen een keuze geboden moet worden', concludeert Meulenbroek na consultatie van de leden. 'Er zijn immers vele bedrijfstypes binnen de melkveehouderij: van extensief of biologisch tot hoogproductief. Het is niet meer van deze tijd om die ondernemers allemaal in eenzelfde systeem te drukken.'

Melkveehouders ondersteunen massaal het idee dat hen een keuze geboden moet worden

Wim Meulenbroeks, voorzitter LTO Melkveehouderij


De conclusies van de melkveehouders zou je volgens de vakgroepvoorzitter kunnen plaatsen in een breder kader: 'Ook op andere terreinen en in andere sectoren lijkt de vraag naar meer keuzevrijheid voor ondernemers te leven. Je ziet dus een duidelijke trend.'

Totaalplan met andere sectoren

Binnen LTO Nederland worden de signalen vanuit de diverse vakgroepen nu gebundeld in een totaalplan voor de herbezinning van het mestbeleid. Waar het dan om gaat is om Den Haag en vervolgens Brussel mee te krijgen in de plannen van LTO Nederland.

'Dat kan alleen als er een breed gedragen verhaal ligt, eenduidig vanuit de primaire sector en rekening houdend met aspecten als waterkwaliteit, klimaateffecten en bodemvruchtbaarheid.'

Uitvoerbaar en handhaafbaar

'Ook zal de overheid het plan als uitvoerbaar en handhaafbaar moeten aanmerken, maar ook daar kunnen we samen in optrekken. De komende maanden zullen we als LTO Nederland, zo mogelijk met andere partners, ons verhaal breder wegzetten', belooft Meulenbroeks.

De vakgroepvoorzitter heeft gemerkt dat de ledenbijeenkomsten goed zijn ontvangen. 'Onze leden waarderen het dat we ze op deze manier meenemen in de afwegingen en toekomstige besluiten en dat ze niet achteraf met feiten worden geconfronteerd. We gaan in de toekomst zeker op deze voet voort.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  10° / 0°
  10 %
 • Zondag
  10° / 0°
  10 %
 • Maandag
  10° / 2°
  0 %
Meer weer