Rekenkamer+onderzoekt+vergroeningsgelden+GLB
Achtergrond
© European Court of Auditors

Rekenkamer onderzoekt vergroeningsgelden GLB

De Europese Rekenkamer gaat onderzoeken of het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) bijdraagt aan herstel en verbetering van de biodiversiteit. De controleurs richten zich op de biodiversiteitsstrategie in het GLB en de uitvoering, monitoring en evaluatie van EU-financiering op dit gebied.

De evaluatie van de Europese biodiversiteit in de landbouw is gericht op alle ecosystemen en levensvormen die rechtstreeks verband houden met landbouw. Hieronder vallen zeldzame zaadvariëteiten en diersoorten, een groot aantal organismen.


Voorbeelden daarvan zijn: bodemfauna, onkruid, plagen, roofdieren en alle inheemse planten en dieren op of rond een landbouwbedrijf. Aan de vooravond van de Dag van de Biodiversiteit woensdag hebben de controleurs een vooruitblik gepubliceerd op de controle van EU-steun aan biodiversiteit in de landbouw.

Uitsterven

'Wereldwijd wordt een miljoen soorten met uitsterven bedreigt, zo wordt in een recent internationaal verslag gewaarschuwd. In de EU is landbouw de grootste oorzaak van het verlies van biodiversiteit', aldus Janusz Wojciechowski, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. 'Onze controle zal bepalen in welke mate de EU-bijdrage heeft geholpen bij het tegengaan en zelfs terugdraaien van deze situatie.'


In 2011 stelde de Europese Unie haar huidige biodiversiteitsstrategie vast. Deze had tot doel het verlies van biodiversiteit tegen 2020 stop te zetten. Een van de voornaamste streefdoelen daarbij is dat de landbouw een bijdrage levert bij het in stand houden van ten minste hetzelfde niveau van biodiversiteit.

85 miljard euro

Volgens ramingen van de Europese Commissie is voor de periode 2014-2020 ongeveer 85 miljard euro uitgetrokken voor de aanpak van het verlies van biodiversiteit. EU-steun voor biodiversiteit in agrarische gebieden is voornamelijk afkomstig uit het GLB.

Tijdens de aangekondigde controleronde wordt beoordeeld hoeveel het GLB in de periode 2014-2020 heeft bijgedragen aan het in stand houden en vergroten van biodiversiteit.

Weer

 • Zondag
  20° / 13°
  50 %
 • Maandag
  19° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 10°
  20 %
Meer weer