Natuurorganisaties%3A+pak+stikstofuitstoot+bij+bron+aan
Nieuws
© Proeftuin Natura 2000 Overijssel

Natuurorganisaties: pak stikstofuitstoot bij bron aan

Natuurorganisaties De Vlinderstichting, SoortenNL, LandschappenNL, het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten vinden dat de natuur ondanks het Programma Aanpak Stikstof (PAS) nog altijd schade oploopt door een opeenstapeling van stikstof en verzuring. Zij vinden dat er meer moet worden gedaan om stikstofuitstoot bij de bron aan te pakken.

Om de kwaliteit van natuurgebieden niet verder achteruit te laten gaan en ze weerbaarder te maken tegen stikstof, heeft de overheid het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS) opgezet. Doel is om de stikstofproblemen in de natuurgebieden te verminderen en daarmee economische ontwikkeling mogelijk te maken.

Bronmaatregelen

Het PAS bestaat uit twee soorten maatregelen: maatregelen die ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot kleiner wordt (brongerichte maatregelen) en maatregelen om de natuur te herstellen of weerbaarder tegen stikstof te maken (herstelmaatregelen).

In de praktijk blijkt volgens de natuurorganisaties dat zowel de herstelmaatregelen als de bronmaatregelen niet het gewenste effect laten zien. De natuur loopt ondanks de PAS nog altijd schade op door een opeenstapeling van stikstof en verzuring.

Herstelmaatregelen

De natuurorganisaties vinden de herstelmaatregelen een doekje tegen het bloeden zolang de uitstoot bij de bron niet wordt teruggedrongen. De natuurorganisaties vragen de minister daarom om een stevigere sturing op het uitvoeren van bronmaatregelen.

Zij vinden dat op korte termijn vooral met technische maatregelen moet worden geprobeerd om de stikstofemissie neerwaarts te krijgen. Op de langere termijn moet de landbouwsector worden hervormd en veel duurzamer gemaakt.

De Raad van State buigt zich op dit moment over een aantal zaken die verband houden met het Programma Aanpak Stikstof.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  19° / 6°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 8°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 7°
  10 %
Meer weer