Provincie+Gelderland+weigert+stop+PAS%2Dcheck
Nieuws
© Twan Wiermans

Provincie Gelderland weigert stop PAS-check

Provincie Gelderland gaat door met het intrekken van vergunningen voor niet-gebruikte ontwikkelingsruimte binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Daarmee legt de provincie een oproep van LTO Nederland naast zich neer.

In februari riep LTO Nederland provincies op om voorlopig te stoppen met het nemen van besluiten over het intrekken van niet-gebruikte ontwikkelruimte in Natuurbeschermingswetvergunningen. De oproep van LTO is een reactie op een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het PAS.

Het Europees Hof vindt een systeem als PAS toelaatbaar, maar vindt wel dat de Raad van State zich moet uitspreken of het PAS voldoende zekerheid biedt dat de natuurwaarden in Natura 2000-gebieden geen schade ondervinden van de ruimte die het PAS aan boeren biedt. Naar verwachting spreekt de Raad van State zich nog voor de zomer uit.

Slecht signaal

'We moeten handhaven. We kunnen niet anders. Dat hebben we met alle provincies en de betrokken ministeries afgesproken. De rechtszaak gaat er ook over of het PAS goed werkt en dan zou het toch een bijzonder slecht signaal zijn als provincies niet handhaven', reageert Gelders gedeputeerde Peter Drenth.

'Dat neemt niet weg dat we ons terdege bewust zijn van de falende fosfaatwet die ervoor zorgt dat er stallen leegstaan. Met dit soort gevoeligheden houden we uiteraard rekening.'

Brief

De provincie is nog niet begonnen met handhaven. 'Wat we als eerste doen, is inventariseren of er inderdaad ruimte is die niet wordt gebruikt. Daarom krijgen bedrijven een brief met het verzoek aan te geven in hoeverre gebruik is gemaakt van de vergunde ruimte. Dit gaat trouwens om alle bedrijven, ook industrie.'

Andere provincies lijken dezelfde lijn te volgen. 'Op korte termijn komt er namens alle provincies een brief aan LTO waarin wordt ingegaan op de door provincies gemaakte afspraken', meldt een woordvoerder van provincie Overijssel.

Jammer

Voorzitter Ben Haarman van LTO Noord regio Oost vindt het jammer dat provincies vasthouden aan eerdere afspraken. 'Het is niet ondenkbaar dat de Raad van State besluit dat het PAS als systeem in orde is, maar dat ontwikkelingsruimte voorlopig niet mag worden uitgegeven. Het intrekken van ontwikkelingsruimte kan dan betekenen dat deze ruimte definitief verdwijnt.'

Haarman hoopt alsnog afspraken met de provincies Gelderland en Overijssel te kunnen maken over het niet verloren laten gaan van nog niet gebruikte ontwikkelingsruimte.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  11° / 4°
  20 %
 • Zondag
  8° / 4°
  20 %
Meer weer