%27DOC+Kaas+moet+inhouden+transactiesom+vertrekkers+onderbouwen%27
Nieuws
© peter

'DOC Kaas moet inhouden transactiesom vertrekkers onderbouwen'

Mag DOC Kaas bij vertrekkende melkveehouders het uitgekeerde aandeel in de transactiesom na de fusie met het Duitse zuivelconcern DMK inhouden op het melkgeld? De rechtbank van Assen vindt in een tussenuitspraak dat de kaasproducent moet bewijzen dat deze inhouding ten tijde van de fusie bekend was.

Dat stelt advocaat Dinant te Biesebeek in een verklaring over de rechtszaak die hij namens 63 uitgetreden leden-melkveehouders van DOC Kaas is gestart tegen hun voormalige melkverwerker.

Bij het einde van hun lidmaatschap werd het eerder uitgekeerde aandeel in de transactiesom ingehouden. Ook is de statutaire uittreedvergoeding op het melkgeld in mindering gebracht en beurden deze vertrekkende melkveehouders over de in december 2016 geleverde melk 1 cent melkgeld per kilo minder dan de blijvers. Op deze drie punten hebben ze vorderingen neergelegd bij DOC Kaas.

Fusie

Volgens Te Biesebeek werd tijdens de stemming over de fusie in 2015 uitgedragen dat de transactiesom van 20 miljoen euro aan de leden zou worden uitgekeerd, verdeeld op basis van de in 2014 hoeveelheid geleverde melk.

Na de fusie zou volgens de advocaat een 'omvangrijk aantal' melkveehouders hun lidmaatschap hebben opgezegd om hun melk elders af te zetten.

Huishoudelijke reglement

Daarop werd het eerder aan hen uitgekeerde aandeel in de transactiesom op het melkgeld ingehouden. Dat is volgens DOC Kaas gerechtvaardigd op basis van een bepaling in het nieuwe huishoudelijk reglement, dat sinds 1 januari 2016 van kracht is.

Dit reglement is vastgesteld door de ledenraad, een afspiegeling van de leden, en derhalve niet door alle leden gezamenlijk. De fusie werd door alle leden goedgekeurd. In dit nieuwe reglement staat dat leden lid moesten blijven om voor de vergoeding van de transactiesom in aanmerking te komen. Uittreders hebben dus geen recht.

Bekend tijdens stemming

In het tussenvonnis wil de Rechtbank dat DOC Kaas met bewijs komt dat de melkveehouders uiterlijk ten tijde van de stemming over de fusie wisten dat alleen lid blijvende melkveehouders recht hebben op een aandeel in de transactiesom.

Was dat toen niet bekend, dan zou er later, bij vaststelling van het huishoudelijk reglement, op ongeoorloofde wijze zijn afgeweken van het fusiebesluit waarover alle leden hebben gestemd, zo legt Te Biesebeek deze uitspraak uit.

Bewijs

De advocaat vervolgt: 'Kan DOC Kaas het bewijs niet leveren, dan verwacht ik dat de rechtbank bij eindvonnis dit onderdeel van de vordering van de melkveehouders zal toewijzen.' Daarbij gaat het om een geldbedrag dat ongeveer twee derde van hun totale vorderingen omvat.

Ook over de cent inhouding op de in december 2016 geleverde melk is de rechter volgens Te Biesebeek duidelijk. Dit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel dat geldt voor leden van een coöperatieve vereniging. Bij de uitspraak van het tussenvonnis werd aangekondigd dat de rechter dit onderdeel van de vordering van de melkveehouders bij eindvonnis zal toewijzen.

Coöperatie

Minder gelukkig zijn de melkveehouders én Te Biesebeek met het inhouden van de uittredingsvergoeding, berekend op basis van 4 procent van het gemiddelde melkgeld van de vijf voorgaande jaren.

De melkveehouders vinden dat DOC Kaas na de fusie geen coöperatieve vereniging meer is. 'Een van de kenmerken van zo'n vereniging is dat deze ten behoeve van haar leden een onderneming uitoefent. Daarin dient de coöperatie een meerderheidsbelang te hebben, hetgeen naar het oordeel van de ex-leden na de fusie niet meer het geval is', zegt Te Biesebeek.

Uittreedvergoeding

'En als DOC Kaas geen coöperatie meer is, dan mag zij ook niet de voor de coöperatie geldende regels – zoals het vaststellen van een uittreedvergoeding – toepassen', vervolgt hij.

De rechtbank deelt deze opvatting niet: 'Eens een coöperatie, altijd een coöperatie', schetst de advocaat de uitspraak. De rechtbank heeft daarop aangekondigd deze vordering bij het eindvonnis af te wijzen.

Hoger beroep

Te Biesebeek denkt dat dit oordeel, na het eindvonnis, mogelijk in hoger beroep ter toetsing wordt voorgelegd. 'Het is mij bekend dat een aantal vooraanstaande rechtsgeleerde professoren ietwat genuanceerd naar deze problematiek kijken', aldus de advocaat.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  15° / 9°
  50 %
 • Zaterdag
  16° / 6°
  65 %
 • Zondag
  17° / 10°
  70 %
Meer weer