Van+der+Toorn+met+voorkeurstemmen+in+Staten
Interview
© Eigen Foto

Van der Toorn met voorkeurstemmen in Staten

Met bijna 5.300 voorkeurstemmen lukte het melkvee- en varkenshouder Karin van der Toorn uit Wijhe om tot Statenlid voor het CDA in Overijssel gekozen te worden. De belangen van boeren draagt ze een warm hart toe, maar Van der Toorn tempert hooggespannen verwachtingen: 'Je bent maar een van de 47.'

Met een zestiende plek op de lijst van het CDA leek het verwerven van een zetel in Provinciale Staten van Overijssel voor Karin van der Toorn (39) een moeilijk verhaal. Door steun vanuit diverse CDA-afdelingen lukte het om voorafgaand aan de verkiezingen nog twee plekken op de lijst op te schuiven naar plaats 14. Maar ook dat zou normaal gesproken geen verkiesbare plek zijn.

De maatschappij kijkt op een andere manier naar de agrarische sector

Karin van der Toorn, CDA-Statenlid in Overijssel

Van der Toon voerde actief campagne. En met succes: zij ging van plek 14 naar plek 3 en kwam met 5.273 voorkeurstemmen in de CDA-fractie van de Overijsselse Staten. Van der Toorn is melkveehouder en varkenshouder in Wijhe, samen met haar vriend. Daarnaast werkt ze als projectleider in onder meer de melkgeitensector.

Wat was uw drijfveer om een plek in Provinciale Staten te ambiëren?

'Tot voor enkele jaren was ik bestuurlijk actief bij LTO. Daar heb ik onder meer deelgenomen aan een talentenprogramma. Mijn nestor was Henk Brink, boer en gedeputeerde in Drenthe. Hij heeft bij mij de interesse voor provinciale politiek laten ontluiken.

'Tweeënhalf jaar geleden ben ik CDA-lid geworden. Ook andere partijen hebben me benaderd om me bij hen aan te sluiten. Het CDA past het best bij mij. Vooral vanwege de nadruk op rentmeesterschap en het omzien naar elkaar. Ook is het CDA vanouds een partij die opkomt voor de agrarische sector.

'Politiek actief worden, was ik al langer van plan. Ik hou er niet van om een roepende aan de zijlijn te zijn. Als je iets wilt bereiken, moet je in actie komen.'

Waarom op provinciaal niveau?

'De provincie trekt me meer dan de gemeentelijke politiek, al heb ik getwijfeld of ik me beschikbaar zou stellen. Om een goede keuze te kunnen maken, heb ik een dag meegelopen met Statenlid en boerendochter Moniek Kleinsman. Ik vertelde haar dat ik onder meer twijfelde vanwege mijn gebrek aan politieke ervaring. 'Dat moet je niet als probleem zien', was de reactie van Moniek. 'Je bent in de eerste plaats volksvertegenwoordiger. Politieke zaken, hoe je een motie indient, leer je vanzelf wel.' Zij heeft me over de streep getrokken.'

U hebt volop campagne gevoerd. Zowel online als met grote borden langs de weg. De meer dan 5.000 voorkeurstemmen zijn lang niet alleen van boeren afkomstig. Wat zegt dat?

'Ik was verrast door het grote aantal voorkeurstemmen. Natuurlijk was het mijn doel om door het voeren van campagne aandacht te trekken en met voorkeurstemmen gekozen te worden. Maar dat het er zo veel zouden worden, had ik niet verwacht.

'Dat veel voorkeurstemmen afkomstig zijn van niet-boeren, zie ik als een opsteker voor de agrarische sector. Veel mensen vinden het belangrijk dat boeren en tuinders kunnen blijven bestaan. Die reactie heb ik veel gehoord. Voor agrariërs beschouw ik dit als een positief signaal. Veel ondernemers in de agrarische sector hebben de indruk dat er in de samenleving alleen maar negatief over boeren wordt gedacht. Dit is beslist niet het geval.

'Maar we moeten wel onder ogen zien dat de afstand tussen maatschappij en politiek enerzijds en de agrarische sector anderzijds toeneemt. Dat ik de enige boer ben in Provinciale Staten van Overijssel is een teken aan de wand. Gelukkig ben ik niet het enige Statenlid met een warm hart voor de agrarische sector.'

Dus agrarische ondernemers in Overijssel mogen vertrouwen op provinciaal beleid dat hun past?

'De invloed van een individueel Statenlid is beperkt. Je bent een van de 47. Mensen mogen van me verwachten dat ik er hard tegenaan zal gaan. Het behoud van ontwikkelingsruimte voor de agrarische sector is een van de onderwerpen waar ik voor strijd. Maar het is ook nodig om realistisch te zijn en te onderkennen dat je in de politiek ook met andere partijen te maken hebt.

'Het speelveld is de afgelopen decennia erg veranderd en daarvan ondervinden we als boeren de gevolgen. De maatschappij kijkt op een andere manier naar de agrarische sector en ook de invloed die we als sector zelf hebben op politieke beslissingen is veranderd.

'Toen ik nog bestuurlijk actief was voor LTO, merkte ik al dat niet iedereen in de achterban beseft dat er veel anders is geworden en dat je met andere sentimenten hebt te maken. Je hebt medestanders nodig om wat te bereiken. Ook in Provinciale Staten zal dat het geval zijn. Dat is niet altijd even simpel, al zal ik er vol voor gaan.

'Ik denk dat ik in debatten over onderwerpen die voor de agrarische sector van belang zijn, positief kan bijdragen door het inbrengen van praktijkkennis. Mijn ervaring is dat je daarmee mensen toch vaak anders kunt laten denken.'

Wat zijn onderwerpen waarmee u aan de slag wilt?

'Een eerste actueel onderwerp is de problematiek van de geitenbokjes. Melkgeitenhouders willen, als onderdeel van het verduurzamen van de productie, bokjes op het eigen bedrijf afmesten. In Overijssel kan dit niet vanwege de groeistop voor geitenbedrijven. Er is alleen een uitzondering voor biologische bedrijven, maar gangbare geitenhouders worstelen met dezelfde problematiek. Mijn inzet is om hiervoor ruimte te creëren.

'Nog een onderwerp dat speelt in de agrarische sector, is de toenemende predatiedruk bij weidevogels. Voor veehouders die zich enorm inspannen om het weidevogels naar de zin te maken en hun nesten en kuikens beschermen, is dit frustrerend. Ik wil kijken of er mogelijkheden zijn om via het provinciale Flora- en faunabeleidsplan te komen tot een betere beheersing van predatoren.'

'Ik sta niet afwijzend tegenover coalitie met Forum voor Democratie'
Over de coalitiebesprekingen in provincie Overijssel zegt nieuwbakken CDA-Statenlid Karin van der Toorn: 'Er ligt een flinke uitdaging voor Bart Krol, de nieuwe formateur. GroenLinks en Forum voor Democratie kwamen in Overijssel als grote winnaars van de Provinciale Statenverkiezingen uit de bus.' Het is lastig om winst van zowel links als rechts te vertalen naar een coalitie, vindt de melkvee- en varkenshouder uit Wijhe. 'Dat blijkt onder meer uit het terugtrekken van de PvdA uit de onderhandelingen met CDA, VVD, Forum voor Democratie en ChristenUnie. Samenwerking met Forum voor Democratie zien velen als lastig. Ook binnen het CDA is dat het geval en ik begrijp dat ook.' Toch ervaart het CDA het overleg met de Overijsselse vertegenwoordigers van Forum voor Democratie tot nu toe als constructief, zegt Van der Toorn. 'Daar komt bij dat ze beslist 'landbouw-minded' zijn. Zelf sta ik dan ook zeker niet afwijzend tegenover een coalitie waaraan ook Forum voor Democratie deelneemt.'

Weer

 • Zondag
  35° / 20°
  10 %
 • Maandag
  35° / 21°
  10 %
 • Dinsdag
  33° / 21°
  10 %
Meer weer