Jongeveefokker+met+voorkeurstemmen+in+Staten
Interview
© Jan van den Brink

Jongeveefokker met voorkeurstemmen in Staten

Jongveeopfokker en CDA'er Arjan Tolkamp uit de buurtschap IJzerlo bij Aalten kreeg tijdens de laatste verkiezingen ruim 6.200 voorkeurstemmen. Genoeg om in Provinciale Staten van Gelderland te komen. Het is volgens hem van groot belang dat er mensen met landbouwkennis in de politiek zitten.

Arjan Tolkamp houdt van innovatie. Samen met zijn broer runt hij een jongveeopfokbedrijf in IJzerlo, een buurtschap bij Aalten. Ze lieten enkele jaren geleden een roundhouse-stal bouwen voor de kalveren. De eerste in Nederland. Met een diameter van 30 meter biedt de open stal ruimte aan 140 stuks vrouwelijk jongvee.

De consument moet een reële vergoeding betalen voor de meerkosten

Arjan Tolkamp, CDA-Statenlid Gelderland

Tolkamp is daarnaast actief als adviseur mineralenwetgeving en komt daardoor op veel boerenbedrijven, vooral in Oost-Nederland. Hoe de portefeuilleverdeling er precies uit gaat zien in de nieuwe Statenperiode, is nog niet bekend. Al hoopt Tolkamp natuurlijk dat hij zich mag bezighouden met zaken waar zijn hart naar uitgaat: de landbouw. Voor die landbouw is de provinciale politiek volgens hem van groot belang.

6.200 voorkeurstemmen. Komen die allemaal uit de landbouw?

'Veel stemmen komen uit gemeente Aalten en de omliggende gemeente. Het CDA werkt met regionale kandidaten en ik was de kandidaat voor de Achterhoek. Daarnaast denk ik dat vanuit de hele provincie ook door boeren en tuinders op mij gestemd is.'

Hoe belangrijk is de provincie voor boeren en tuinders?

'Veel belangrijker dan veel mensen zich beseffen. Voor de bouwvergunningen en ruimtelijke ordening stelt de provincie bijvoorbeeld de kaders voor de gemeenten. Een aantal taken is de laatste tijd juist bij de provincie terechtgekomen, zoals het faunabeleid.'

Is dat de reden dat u zichzelf verkiesbaar hebt gesteld voor Provinciale Staten?

'Ruimtelijk beleid, milieubeleid en dat soort zaken zijn inderdaad onderwerpen die mij interesseren en waar ik mij graag mee bezig zou houden in het provinciehuis. Toen de CDA-afdeling Aalten mij benaderde met de vraag of ik interesse had om de politiek in te gaan, heb ik aangegeven me te willen inzetten voor de provincie. Vanuit mijn eigen ervaring met vergunningtrajecten heb ik ontdekt dat de provincie hier een belangrijke rol speelt. Echt lokale issues, zoals losliggende stoeptegels, hebben minder mijn interesse.'

De Achterhoek kent ook bevolkingskrimp. Hoe moet de provincie daarop reageren?

'In ieder geval moeten er voldoende woningen voor jongeren worden gebouwd. De jongeren willen hier graag blijven wonen, maar het ontbreekt aan betaalbare woningen. Ondertussen komen hier wel mensen met veel geld uit de Randstad wonen. Er wonen al verschillende Amsterdammers om ons heen. Bevolkingsdaling is deels een drogreden.'

Faunaschade is voor veel Gelderse boeren een belangrijk item.

'Ik kom natuurlijk zelf van het platteland. Dan zie je gewoon andere dieren op het land dan vroeger. Weidevogels zie je minder, maar vossen, buizerds en eksters juist veel meer. Dat heeft natuurlijk alles met elkaar te maken. Daarop heeft overheidsbeleid ook invloed. Veel mensen denken dat intensivering van de landbouw ervoor zorgt dat er minder weidevogels zijn. In de jaren tachtig was het aantal weidevogels op het hoogtepunt. Nadat mestinjectie en de Minas werden ingevoerd, nam het aantal af.'

Politici en burgers hebben hierover dus een verkeerd beeld?

'Ja, en dat is ook niet gek. Als je driehoog in Arnhem woont, heb je daar geen goed zicht op. Het is belangrijk om in Provinciale Staten ook mensen uit het gebied te hebben en uit de landbouw. Er is best een kloof tussen stad en platteland en ook tussen de Randstad en de regio. De provincie heeft wat dat aangaat ook een agenderende rol. Een lobbyfunctie. Het provinciebestuur kan bij de landelijke overheid zaken aan de orde stellen die van belang zijn voor de regio.'

Ook Natura 2000 ligt op het provinciale bordje. De provincie controleert op de benutte PAS-ruimte.

'De provincie controleert op de afgesproken termijn van twee jaar waarin bedrijven de stikstofruimte moeten benutten. Je moet je alleen afvragen of de termijn van twee jaar reëel is. Niet alleen het fosfaatbeleid is in de tussentijd veranderd. Het is knap om in twee jaar alle milieu- en bouwvergunningen geregeld te krijgen.'

De provincie wil meer boeren natuurinclusief laten werken. Wie gaat dat betalen?

'Daar ben je als boer ook zelf bij. Stop met het produceren van voedsel tegen een te lage prijs. Zorg dat je niet alleen maar werkt voor de portemonnee van FrieslandCampina, ForFarmers of Vion. Ik heb begrepen dat als je rekening houdt met de inflatie, boeren inmiddels wel 280 procent meer zouden moeten verdienen. Zo is dat ook bij natuurinclusief werken. Je kunt niet voor 50 euro een bosje onderhouden. Dat geldt voor elke meerwaarde die geleverd wordt door de boer, of dat nu dierenwelzijn, biodiversiteit of landschapsonderhoud is. De consument moet een reële vergoeding betalen voor de meerkosten in de hele keten.'

Dan krijg je dus andere verdienmodellen?

'Ja, waarom niet? Als je er een goed inkomen uit kunt halen, is het de moeite waard. Het is een dienst die je levert aan de maatschappij. Doordat boeren zo efficiënt voedsel produceren, hebben burgers vrije tijd en kunnen ze bijvoorbeeld elke twee jaar een nieuwe smartphone kopen. Dat we zo veel andere dingen kunnen doen, de luxe, heeft alles te maken met de goedkope manier waarop we voedsel produceren. Als we daarmee stoppen, ontdekt de burger vanzelf dat goedkoop eten niet vanzelfsprekend is.'

Ruim 6.200 Gelderlanders stemden op Arjan Tolkamp
Arjan Tolkamp is een van de vier Statenleden in Gelderland die met voorkeurstemmen is verkozen. Daarvan kreeg Tolkamp de meeste stemmen, ruim 6.200 in totaal. In totaal behaalde het Gelderse CDA zeven zetels, twee minder dan in de Statenperiode 2015-2018. De VVD werd, net als de vorige keer, de grootste fractie. Nieuwkomer Forum voor Democratie behaalde net als de VVD acht zetels, maar de VVD behaalde in totaal meer stemmen. Naast Forum voor Democratie was GroenLinks een grote winnaar in Gelderland. De partij heeft nu zes zetels in Provinciale Staten. Informateur Mark Boumans adviseerde een coalitie van VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. Forum voor Democratie werd daarmee gepasseerd. Op dit moment vinden de onderhandelingen plaats voor een nieuw coalitieakkoord. Behalve Tolkamp is in de Gelderse politiek VVD-fractievoorzitter en gedeputeerde Jan Markink uit Borculo agrarisch ondernemer.

Weer

 • Donderdag
  10° / 5°
  70 %
 • Vrijdag
  9° / 4°
  10 %
 • Zaterdag
  11° / 7°
  70 %
Meer weer