Klimaataanpak+landbouw+vergt+lange+adem
Nieuws
© Dirk Hol

Klimaataanpak landbouw vergt lange adem

De klimaataanpak voor de landbouw is niet gebaat bij een strovuur, maar bij een veenbrand, zegt oud-staatssecretaris Pieter van Geel. De voorzitter van de klimaattafel Landbouw en Landgebruik doelt daarmee op de langetermijnvisie die noodzakelijk is om veranderingen in gang te zetten.

Donderdag hield de Tweede Kamer een hoorzitting over het ontwerpakkoord dat is gesloten aan de klimaattafel Landbouw en Landgebruik. De boodschap van sectorpartijen is eensluidend: uitvoering van de klimaatopgave zal veel tijd vergen en alleen uitvoerbaar zijn mits de overheid bereid is barrières in de regelgeving weg te nemen.

Daarnaast is er een aanzienlijke investering nodig om de sector vooruit te helpen. Ook moet stapeling van beleidsdoelen worden voorkomen door bijvoorbeeld opgaven voor de biodiversiteit te integreren met die voor het klimaat.

Veenweidegebieden

Tijdens de hoorzitting ging het al snel over de omvang van de veestapel en de uitstoot vanuit de veenweidegebieden. Volgens emeritus hoogleraar Rudy Rabbinge (WUR) bieden die gebieden goede mogelijkheden voor de opslag van CO2, maar zal het daarvoor benodigde hoge waterpeil het einde van de melkveehouderij daar betekenen. Een dergelijke aanpak vergt een omvangrijk masterplan, erkende ook NMV-voorzitter Harm Wiegersma.

Volgens Kees van Zelderen, klimaatonderhandelaar bij LTO, hebben boeren te weinig bewegingsruimte om met hun bedrijf van koers te veranderen. 'Er is geen behoefte aan nog meer strenge protocollen. Dat zorgt voor angst en maakt dat boeren achteruit bewegen.'

CO2-reductie

LTO ziet voldoende mogelijkheden om de klimaatopgave in het ontwerpakkoord van 3,5 megaton CO2-reductie te halen, als daar voldoende financiële ondersteuning en beleidsruimte tegenover staan. Om de extra stap naar 6 megaton te maken, is daar nog niet genoeg duidelijkheid over, zegt Van Zelderen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  27° / 18°
  80 %
 • Zondag
  27° / 17°
  60 %
 • Maandag
  24° / 18°
  70 %
Meer weer