PBL zet vraagtekens bij halen doelen Klimaatakkoord

De afspraken in het ontwerp-Klimaatakkoord zijn waarschijnlijk niet voldoende om de broeikasgasuitstoot in 2030 met 49 procent, in vergelijking tot 1990, te hebben teruggebracht. Wel vallen de kosten van de voorstellen met 1,6 tot 1,9 miljard euro lager uit dan eerder was geraamd.

PBL+zet+vraagtekens+bij+halen+doelen+Klimaatakkoord
© Michiel Elands

Dat zijn twee belangrijke conclusies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het dinsdag gepresenteerde rapport 'Effecten ontwerp-Klimaatakkoord'. PBL rekende het ontwerp-Klimaatakkoord door op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Klimaatberaad. Tegelijkertijd zijn ook de effecten er van in kaart gebracht.

Het doel om in 2030 49 procent minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990, stelt het kabinet voor een extra reductieopgave van 48,7 megaton CO2-equivalenten. Het ontwerp-Klimaatakkoord kan leiden tot een vermindering van 31 tot 52 megaton. PBL tekent er echter bij aan dat onzekerheden over de precieze afspraken en over de manier waarop burgers en bedrijven zullen reageren het onwaarschijnlijk maken dat het beoogde doel gehaald wordt.

Voorstellen

De verwachte nationale kosten van deze voorstellen zijn met 1,6 tot 1,9 miljard euro fors lager dan de 3 tot 3,9 miljard euro die berekend werd voor het klimaatakkoord-op-hoofdlijnen van medio 2018. Belangrijke oorzaken daarvan zijn lagere kosten voor hernieuwbare elektriciteit en in de industrie. Ook was het nu mogelijk het pakket voor mobiliteit te analyseren dat per saldo baten oplevert.

Voor de categorie landbouw en landgebruik houdt het PBL grote slagen om de arm. Het bleek niet mogelijk om gedetailleerde antwoorden te geven op de vraag welke voorwaarden nodig zijn om emissiereductie van 3,5 Mton CO2-equivalenten te realiseren. De klimaatmaatregelen die de sectoren nemen leveren een CO2-reductie tussen de 1,8 en 4,6 Mton op. De doelstelling valt hierbinnen.

De totale investering die nodig is om reductie van 3,5 Mton in de categorie landbouw en landgebruik te realiseren bedraagt volgens het PBL tussen 900 miljoen euro en 1,8 miljard euro. Overigens hebben de sectoren zelf de ambitie om een reductie van 6 Mton CO2-equivalenten te realiseren, maar daarvoor dat moet de overheid dan wel faciliteren met ondersteunend beleid.

Verdienmodellen

Het wachten is onder meer op de uitkomsten van lopend onderzoek. Ook is niet duidelijk in hoeverre het mogelijk zal zijn om via te ontwikkelen verdienmodellen voldoende privaat geld aan te trekken om klimaatinvesteringen te financieren.

Daarnaast is volgens het PBL op dit moment onduidelijk wat de herijking van het mestbeleid en van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gaat opleveren. Voor de glastuinbouw is de intersectorale afstemming nog ongewis over leveringszekerheden van elektriciteit, warmte en CO2.

Energiebelasting glastuinbouw

Een belangrijke vraag betreft de effecten van de verschillende varianten van de energiebelasting voor de glastuinbouw. De belastingvarianten betekenen in 2030 een lastenverzwaring voor de ongeveer tweeduizend glastuinbouwbedrijven zonder WKK. De 1.500 bedrijven met WKK zijn hiervan vrijgesteld. De lastenverzwaring bedraagt voor een gemiddeld bedrijf circa 2.500 euro per jaar.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  16° / 9°
  25 %
 • Zondag
  14° / 8°
  50 %
 • Maandag
  15° / 6°
  40 %
Meer weer