Klimaat+in+varkensstallen+in+orde
Nieuws
© Twan Wiermans

Klimaat in varkensstallen in orde

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in 2018 bij 59 inspecties in varkensstallen geen afwijkend stalklimaat gevonden. Dat is aanzienlijk beter dan tijdens het pilotonderzoek in 2016. Toen was het klimaat op meer dan 20 procent van de bedrijven niet goed.

In 2018 heeft de NVWA 32 stallen met gespeende biggen en 27 vleesvarkensstallen beoordeeld op klimaat. Daarbij werden de vijf signaalindicatoren gebruikt die voortkomen uit een pilotonderzoek door Wageningen Livestock Research.

De eerste twee signaalindicatoren zijn een ammoniakgehalte boven de 20 delen per miljoen (ppm) en een kooldioxidegehalte boven de 3.000 ppm op dierniveau. Bij biggen is daarnaast de oor-, oog- en staartscore van belang. Bij vleesvarkens de score voor dierbevuiling en de oog- en staartscore.

Waarschuwingen

De inspecteurs vonden geen bedrijven waar op basis van deze vijf indicatoren een afwijkend stalklimaat werd vastgesteld. Wel kregen drie bedrijven een mondelinge waarschuwing omdat de gasconcentraties hoger waren dan de norm. Op een van deze drie bedrijven kon er al ter plekke een herstel plaatsvinden.

In één geval gaf de NVWA een schriftelijke waarschuwing vanwege storingen in de klimaatapparatuur. Daarnaast had de dierenarts aangegeven dat het klimaat gecontroleerd moest worden en kon de varkenshouder niet aantonen dat hij dit ook had gedaan. Bij de herinspectie van dit bedrijf waren de onvolkomenheden verholpen.

Wakker Dier

In januari bleek volgens Wakker Dier dat het onderzoek van de NVWA aantoonde dat er wel veel mis was met het klimaat. Er werden te hoge gasconcentraties in de hokken gemeten.

LNV-minister Carola Schouten antwoordt in haar brief van 25 maart dat de NVWA-inspecteurs op basis van de vijf indicatoren bepalen of er vervolgonderzoek dient plaats te vinden. Daarbij handhaaft de NVWA op basis van het protocol op het niveau van afdelingen, waarin meerdere hokken aanwezig zijn.

Factsheet

Verder verwijst Schouten naar de factsheet 'Klimaat in varkensstallen, inspectieresultaten 2018'. Zij gaat niet in op de oproep van Wakker Dier en de Partij voor de Dieren tot een strengere controle, een reactie die bij die actiegroep niet in goede aarde viel.

De resultaten van de NVWA-inspecties in 2018 zijn beter dan op basis van de pilot werd verwacht. Toen waren het kooldioxide- en ammoniakgehalte bij respectievelijk bijna 40 procent en ruim 20 procent van de bedrijven met gespeende biggen te hoog.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  17° / 13°
  90 %
 • Vrijdag
  17° / 14°
  80 %
 • Zaterdag
  18° / 10°
  30 %
Meer weer