%27Visie+Schouten+moet+balans+korte+en+lange+termijn+herstellen%27
Nieuws
© ZLTO

'Visie Schouten moet balans korte en lange termijn herstellen'

LTO Nederland is positief-kritisch op de 'Toekomstvisie gewasbescherming 2030'. Die heeft landbouwminister Carola Schouten dinsdag met de Tweede Kamer gedeeld. Weerbare planten en teeltsystemen, een prioriteit van LTO Nederland, staan erin centraal.

Het plan van Schouten biedt volgens LTO Nederland een duidelijke richting, zodat Nederlandse telers wereldwijd voorop blijven lopen met duurzame producten. Voorwaarde voor LTO is dat de visie direct in de praktijk wordt gebracht met een intensief uitvoeringsprogramma, waarmee telers ook op korte termijn meer handelingsperspectief krijgen.


LTO Nederland ziet ook de noodzaak voor verandering: Klimaatverandering, biodiversiteit en steeds hogere eisen van de consument. Het zijn uitdagingen die om een transitie op het gebied van plantgezondheid vragen.

Situatie onhoudbaar

Tegelijkertijd begint voor veel telers de huidige situatie onhoudbaar te worden, stelt LTO. Er zijn steeds minder gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar vanwege veranderende eisen van de keten en beperkingen in het toelatingsbeleid. Alternatieve oplossingen en een eerlijke prijs blijven vaak uit. Daardoor zijn ziekten en plagen steeds moeilijker te beheersen en komen telers in de knel.

LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, KAVB en NFO hebben twee jaar geleden de ambitie 'Plantgezondheid 2030: Gezonde teelt, gezonde toekomst' opgesteld. Zij stellen dat de dinsdag gepubliceerde toekomstvisie van minister Schouten daar op aan sluit.

Uitgangspunten

Een van de gedeelde uitgangspunten is het behoud van economisch perspectief in de land- en tuinbouw, want dit staat momenteel ernstig onder druk, vindt LTO. Om de sector ook in de toekomst wereldwijd koploper te laten zijn in de productie van groene, gezonde en gewaardeerde producten moeten telers ook vandaag en morgen hun gewassen gezond kunnen houden.

'Het is cruciaal dat we de plannen nu gaan uitvoeren. De telers willen wel, maar zitten steeds vaker klem tussen wetgeving en markteisen. Door krappe marges en een te smal maatregelen- en middelenpakket wordt innovatie juist geremd', verklaart Joris Baecke, portefeuillehouder Gezonde Planten bij LTO Nederland.

Veredelingstechnieken

'Een succesvol uitvoeringsprogramma vereist daarom ook aandacht voor de korte termijn. Neem bijvoorbeeld veredeling', zegt Baecke. 'Dat is een proces van jaren, zelfs nieuwe veredelingstechnieken zetten de eerstkomende vijf jaar nog geen zoden aan de dijk.'

Tot het zover is moet er alsnog goed en gezond voedsel worden geproduceerd, stelt hij. 'De radicale omslag waarover de minister spreekt, is dus in werkelijkheid een stapsgewijs proces, inclusief snelle oplossingen voor acute knelpunten.'

Innovatiesporen

De leden van LTO Nederland en gelieerde organisaties werken volgens verschillende innovatiesporen. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van weerbare rassen en teeltsystemen, stimulering en benutting van biodiversiteit (onder meer binnen het Deltaplan Biodiversiteit), toepassing van informatie- en precisietechnologie en versterking van groene gewasbescherming.

Op dit moment worden jaarlijks miljoenen euro's geïnvesteerd in de verduurzaming van plantaardige productie. De toekomstvisie van minister Schouten wordt binnenkort gevolgd door een uitvoeringsprogramma, waarin staat welke stappen tussen nu en 2030 worden genomen.

Transitie

'Voor een succesvolle transitie is veel nodig: concrete doelen, mijlpalen en activiteiten, met bijbehorend tijdpad. Zo'n programma draait bovendien niet op lucht', geeft Baecke aan. 'Om de toekomstvisie te realiseren, is een extra investeringsimpuls nodig. Wij vragen minister Schouten hieraan tussen nu en 2023 60 miljoen euro bij te dragen. Deze oproep wordt ondersteund door een groot aantal partijen uit het bedrijfsleven en de maatschappij. We staan gezamenlijk klaar om dit bedrag tenminste te verdubbelen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  23° / 11°
  20 %
 • Donderdag
  24° / 13°
  50 %
 • Vrijdag
  23° / 15°
  20 %
Meer weer