Schouten+zet+in+op+weerbare+teelt+in+2030
Nieuws
© Dirk Hol

Schouten zet in op weerbare teelt in 2030

De land- en tuinbouw werkt in 2030 met weerbare teelt om middelengebruik zoveel mogelijk te voorkomen. Als er middelen worden ingezet, dan is dat volgens de principes van geïntegreerde gewasbescherming. Dit resulteert in teelt nagenoeg zonder emissies van gewasbeschermingsmiddelen en zonder residuen.

Dat is in het kort de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 die landbouwminister Carola Schouten deze week heeft gepresenteerd. De visie is opgesteld samen met verschillende organisaties uit de sector. Er wordt gestreefd naar behoud van natuur en biodiversiteit, gezonde gewassen en een duidelijk economisch perspectief voor de landbouwers.


De Toekomstvisie gewasbescherming 2030 is onderdeel van de uitvoering van de LNV-visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden. 'Gewasbeschermingsmiddelen zijn van belang voor een goede en hoogwaardige oogst, maar de huidige afhankelijkheid van deze middelen maakt dat een radicale omslag nodig is. Ook om de milieubelasting te verminderen', zegt Schouten.

Trendbreuk

'De visie beoogt een trendbreuk: planten en teeltsystemen die weerbaar zijn, hebben minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. En daar waar we niet zonder middelen kunnen, moeten deze nagenoeg zonder emissies naar het milieu en nagenoeg zonder residuen worden gebruikt', verzekert Schouten.

De minister constateert dat telers steeds minder breed inzetbare gewasbeschermingsmiddelen tot hun beschikking hebben om goed om te kunnen gaan met ziekten, plagen en onkruiden. Dat komt doordat steeds strikter wordt gekeken naar eventuele schadelijkheid van deze middelen voor mens, dier en milieu.

Weerbare planten

Om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van gewasbeschermingsmiddelen en wel een duurzame voedselproductie te kunnen waarborgen, is een visie ontwikkeld waarbij weerbare planten en zelfregulerende teeltsystemen centraal staan.

Het versterken van natuurlijke eigenschappen en processen, waardoor de land- en tuinbouw minder afhankelijk is van gewasbeschermingsmiddelen, is een belangrijk doel van de toekomstvisie. Met het oog op de toekomst moeten plantenrassen door middel van veredeling beter resistent worden tegen ziekten en plagen.

Wisselende omstandigheden

De sector maakt in 2030 volop gebruik van deze nieuw veredelde rassen die onder wisselende omstandigheden gezond blijven. Het veredelen van rassen maakt het mogelijk om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te beperken.

Een goede en gezonde bodem waar een plant voldoende voedingsstoffen uit kan halen, draagt eveneens bij aan de weerbaarheid, staat in de visie. Waar mogelijk maken telers gebruik van natuurlijke vijanden, bijvoorbeeld door ze actief in te zetten, zoals in de groenteteelt onder glas veel gebeurt of door het natuurlijk kapitaal in de omgeving te benutten en te versterken (functionele agrobiodiversiteit).

Precisielandbouw

Precisielandbouw is ook een belangrijke pijler van de toekomstvisie om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen fors te verminderen. Precisielandbouw maakt het mogelijk om gewassen en bodem beter te monitoren en aantastingen eerder te signaleren. Vervolgens kunnen gewasbeschermingsmiddelen gericht ingezet worden.

Daar waar gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn, hebben laagrisicomiddelen de voorkeur en zijn technieken nodig om de emissie naar het milieu te verminderen, meldt Schouten in haar visie.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  22° / 11°
  10 %
 • Maandag
  25° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  27° / 12°
  10 %
Meer weer