Na+zomer+aan+de+slag+met+bodemdaling+Groene+Hart
Nieuws
© Koen van Wijk

Na zomer aan de slag met bodemdaling Groene Hart

Na de zomer gaan gemeenten, provincies en hoogheemraadschappen aan de slag met projecten en pilots tegen de effecten van bodemdaling in het Groene Hart. Dat maakt gemeente Alphen aan den Rijn bekend.

Naast gemeente Alphen aan den Rijn nemen gemeenten Gouda en Woerden, provincies Zuid-Holland en Utrecht en hoogheemraadschappen van Rijnland, De Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard hier aan deel. Het rijk maakte half november vorig jaar bekend 10 miljoen euro te investeren in de aanpak van de bodemdaling van het Groene Hart.

De ondertekening van de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart wordt voor de zomer verwacht. De kennis die in de regio wordt verzameld, is ook bruikbaar voor andere delen van Nederland die met bodemdaling kampen en mogelijk ook internationaal interessant.

Ontwatering en droogte

Het Groene Hart kampt met een zakkende bodem door zetting en het inklinken van veengrond door ontwatering en droogte. Dat heeft zowel voor het platteland als de stad ingrijpende gevolgen. Zo wordt het moeilijker om landbouw en veeteelt te bedrijven en kampen woningen en de openbare ruimte met verzakking. De kosten voor de toekomst lopen in de miljarden euro's.

Er zijn daarom nieuwe, innovatieve invalshoeken nodig voor onder meer het wegenonderhoud, de agrarische sector en de fundering van oudere woningen. Binnen de Regio Deal bodemdaling Groene Hart werken overheden, kennisinstellingen, de agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven gezamenlijk aan een aanpak voor het omgaan met bodemdaling.

Opbarsting

Onlangs bezochten de deelnemende partijen de melkveehouderij van familie Niesing in het Noorden van de Polder Middelburg. De weilanden onderaan de dijk liggen zo'n 3 meter lager dan het omliggende veenweidegebied. Dat komt door veenafgraving in het verleden en het op landbouw gerichte waterpeilbeheer in de polder. Door deze diepe ligging is in de weilanden sprake van 'opbarsting'.

Dat betekent dat op bepaalde plekken de grond de druk van het dieper liggende grondwater niet meer kan tegenhouden, waardoor er dieper gelegen, brak grondwater omhoog stroomt. Door het zoutere water wordt het gras van mindere kwaliteit en door de verminderde draagkracht van de bodem gaat het maaien moeilijker. Onderzoeksbureau Deltares verricht samen met hoogheemraadschap van Rijnland onderzoek in Polder Middelburg om kennis te vergaren over de bodemdaling en opbarsting.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  16° / 11°
  50 %
Meer weer