%27Overheid+te+traag+bij+aanpak+veenweidegebieden%27
Achtergrond
© Langs de Melkweg

'Overheid te traag bij aanpak veenweidegebieden'

De boeren in het veenweidegebied zijn grotendeels gereed om het veenweidegebied klaar te maken voor de toekomst. Het is echter de overheid die veel te traag opereert waardoor echte actie erg langzaam gaat. Deze kritiek komt niet uit boerenhoek, maar van directeur Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie.

Van der Werf deed zijn uitspraken tijdens een werkbezoek maandag van de VVD-Statenfractie bij biologisch melkveehouder Marten Dijkstra in Aldeboarn. Dijkstra staat derde op de lijst voor deze partij voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart. Met zijn bedrijf neemt hij deel aan verschillende pilots richting een toekomstgericht veenweidebeheer.

'Wij pleiten al langer voor gebiedscoöperaties die het mandaat krijgen om in het belang van boeren en burgers in een gebied, met het oog op de toekomst, keuzes over inrichting en omgang met de veenweides te maken', stelt Van der Werf.

Niet klaar

'Het gebied Aldeboarn/De Deelen, waar we nu bijeen zijn, is een regio waar boeren en burgers daarin al heel ver met elkaar zijn. In andere Friese regio's zien wij dat ook gebeuren, alleen de overheid is er totaal niet klaar voor om concrete stappen te faciliteren.'

Nu het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid eraan komt, moet je als overheid echt stappen zetten

Hans van der Werf, directeur Friese Milieu Federatie

Van der Werf doelt daarbij onder andere op de oprichting van een grondbank, waarover volgens hem geen twijfel bestaat dat dat onderdeel moet zijn van herinrichting van het veenweidegebied. 'Nu het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) eraan komt, moet je als overheid echt stappen zetten. Dat schiet totaal niet op, wat alle betrokkenen vaak frustreert.'

Maatwerk

Helma Lodders, landbouwwoordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer, woonde het overleg ook bij. Zij gaf eerlijk toe niet alle ins en outs van het dossier te kennen en zeker niet specifiek voor elk gebied. Juist om die reden pleit zij bij het dossier veenweidegebied vooral voor maatwerk.

'In de Nederlandse politiek, zeker ook in Den Haag, zijn wij er goed in om overal dezelfde oplossing op te willen plakken. Dat werkt vaak niet goed en zeker niet is dossiers als deze', stelt Lodders.

'Het is juist aan de provincies om dit maatwerk via een integrale aanpak te faciliteren en helpen te realiseren. Zij kennen immers de verschillen tussen de regio's. Meten is daarbij weten. Daarmee kun je op basis van feiten zaken verbeteren.'

Politieke druk

Aanwezige kandidaat-Statenleden en kandidaat-waterschapsbestuurders vroegen zich daarbij hardop af of tijd voor inzet op maatwerk wel wordt gegund. 'De politieke druk vanuit veel andere partijen om op korte termijn waterpeilen te verhogen is hoog', lieten zij weten.

'Als het nodig is om meer feiten te verzamelen, moet je even pas op de plaats maken', stelt Lodders. Zij kreeg daarin steun van Jan Roelsma van Wetterskip Fryslân. 'Voor veel lopende pilots met waterpeilbeheer en onderwaterdrainage hebben we minimaal nog vier jaar nodig om tot gefundeerde conclusies te komen', aldus Roelsma.

'Schouten moet lef tonen'
Helma Lodders stelde in Aldeboarn dat 2019 wat haar betreft het jaar wordt waarin minister Carola Schouten (LNV) wordt getest of zij lef heeft. 'Ze heeft een mooie visie geschreven over kringlooplandbouw, maar dat zijn slechts woorden. Om dit te concretiseren, moet het mestbeleid op de schop. Veel regels moeten worden geslecht, anders komt er niets terecht van kringlooplandbouw. Ik ben benieuwd of Schouten het lef heeft en toont om dat op te pakken.' Lodders gebruikte als voorbeeld de veehouder die vorig jaar een boete kreeg voor het optillen van de bemester en zo de mest even niet injecteerde om een weidevogelnest te beschermen. 'Dat soort kromme regelgeving kan natuurlijk niet. Dat heeft Schouten gelukkig al toegegeven. Maar zoiets moet ook niet weer voor kunnen komen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  11° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
 • Zaterdag
  13° / 7°
  10 %
Meer weer