Alternatief+plan+voor+brak+Westzaan
Nieuws
© Siebe Swart

Alternatief plan voor brak Westzaan

Boeren in Westzaan zijn vastberaden om hun bedrijven in de veenweidepolder voort te zetten. In een brief aan de provincie hebben ze hun zorgen geuit over de strategie die Noord-Holland wil voeren om bodemdaling en CO2-uitstoot te reduceren.

De ondernemers hebben zich verenigd in de Positieve Poldergroep Westzaan. Ze hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in hun bedrijfsvoering en werken aan een plan van aanpak voor het beheer in het gebied. Het stoort de boeren dat ze niet over de nieuwste ideeën van de provincie zijn geconsulteerd.

Gewestelijk veenweidebestuurder Aad Straathof van LTO Noord is blij met de proactieve houding van de poldergroep. Vorige week vrijdag werd in Driebruggen een groot project voor onderwaterdrainage bezocht. 'Die aanpak biedt zeker ook voor Westzaan perspectief', stelt de bestuurder. 'Samen met een pakket van andere maatregelen laten de boeren het economisch perspectief van de polder zien.'

Voorbeeldfunctie

De poldergroep weet zich verder gesteund door Water, Land en Dijken en Agro PPO Advies, die de brief ook ondertekenden. 'Idee is om het plan bij de coalitievorming aan politici te overhandigen. Er moet een voorbeeldfunctie van uitgaan voor het maatwerk dat we in de rest van de westelijke veenweiden willen leveren', vertelt Straathof.

De provincie heeft al decennia plannen om Westzaan te verbrakken om nieuwe natuurwaarden te ontwikkelen, maar nu aanvullend om te zorgen voor CO2-reductie. 'Het staat haaks op de agrarische belangen en wetenschappelijk mist het elke grondslag. Reden temeer om de komende jaren extra te investeren in onafhankelijk onderzoek', stelt Straathof.

Groot risico

Kees Stoop, provinciaal bestuurder bij LTO Noord, is al jaren betrokken bij het Westzaanse dossier. 'Binnen Noord-Holland zetten de waterschappen alle zeilen bij om verzilting tegen te gaan. Het vormt een groot risico voor de productie van voedsel. Er wordt beweerd dat een zilte Westzaner polder goed is te isoleren, maar er is niet uit te sluiten dat onder speciale omstandigheden toch zilt water naar de Schermerboezem stroomt.'

Dat laatste moet hoe dan ook worden voorkomen, stelt heemraad Siem-Jan Schenk. 'Polder Westzaan is voor een groot deel Natura 2000-gebied. In een ver verleden is in Europees verband de keuze gemaakt om te verbrakken. Als daarvoor wordt gekozen, dan is het aan ons om het watersysteem aan te passen aan de inrichting van het gebied, maar ook om te kijken naar de maatschappelijke consequenties voor het omliggende watersysteem.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 14°
  20 %
 • Zaterdag
  22° / 11°
  10 %
 • Zondag
  23° / 13°
  50 %
Meer weer