%27We+willen+een+inspirerend+verhaal+voor+jonge+boeren%27
Interview
© Koen van Wijk

'We willen een inspirerend verhaal voor jonge boeren'

In provincie Utrecht wordt gewerkt aan de Samenwerkingsagenda van de nieuwe landbouwvisie. LTO Noord-bestuurslid Gerda Kool zet in op een betere landbouwstructuur. Ze zit aan tafel als portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening Utrecht-West.

Waar gaat u mee aan de slag?

'We praten deze maand met de provincie over een betere landbouwstructuur. De verkaveling valt onder meer met inzet van een provinciale grondbank te verbeteren. Als we het eens worden over de aanpak kan deze een plek krijgen in de Samenwerkingsagenda. Een betere landbouwstructuur is volgens ons de basis voor de aanpak van andere opgaven, zoals de energietransitie en de bodemdaling.'

Met boeren die natuurbeheer inpassen krijg je beheerders die 24/7 op de natuur passen én een gezond bedrijf houden.

Gerda Kool, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening Utrecht-West van LTO Noord

Wat moet er in de agenda staan?

'Het moet een inspirerend verhaal worden waar ook jonge boeren mee verder kunnen. Die worden nu vaak door landelijk beleid al ontmoedigd, laat ze dus lokaal wel kansen krijgen. Daar ga ik me namens Utrecht-West hard voor maken.'

Wat speelt er verder in Utrecht?

'De realisatie van 1.500 hectare natuur uit het Akkoord van Utrecht. Boeren moeten meer ruimte krijgen om delen van die natuur te ontwikkelen en beheren binnen hun bedrijf. Zuid-Holland verkoopt natuur via aanbesteding aan boeren en particulieren met een goed beheerplan. Utrecht moet dat ook meer doen. Dat het werkt blijkt in Groot Wilnis-Vinkeveen maar ook op ons eigen bedrijf.'

In Groot Wilnis-Vinkeveen gaan natuurontwikkeling en landbouwstructuurversterking samen op.
In Groot Wilnis-Vinkeveen gaan natuurontwikkeling en landbouwstructuurversterking samen op. © Koen van Wijk

Hoe werkt het in Groot Wilnis-Vinkeveen?

'Daar gaan natuurontwikkeling en landbouwstructuurversterking samen op. Met boeren die natuurbeheer inpassen in hun bedrijfsvoering krijg je beheerders die 24/7 op de natuur passen én een gezond bedrijf houden. Dat is duurzamer dan grond afstoten aan terreinbeheerders en via pacht in beheer geven. 'De doelen worden er zelfs gehaald met minder grond dan verwacht. Dat zorgt voor een nieuw dilemma.'

Welk dilemma?

'Utrecht wil nu die hectares er elders alsnog bij als natuur. Daarvoor heeft ze op meerdere locaties grond op het oog. 'Wij vinden dat verstorend voor de gebiedsprocessen. Dat moet je niet willen.'

En op uw bedrijf?

'Wij zitten naast natuurgebied Botshol en hebben 20 hectare natuurgrond. Dat is kruidenrijk grasland, wat als schil tussen de natuur en ons andere land ligt. Op die overgangen krijg je de meeste biodiversiteit. Zo kan het in heel Utrecht.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  18° / 10°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 7°
  20 %
Meer weer