Waterschap+moet+meer+naar+buiten
Ingezonden
© Wim van Vossen

Waterschap moet meer naar buiten

Fractievoorzitter Piet Kome van de Waterschapspartij Hollandse Delta riep onlangs op deze pagina op tot het zuinig omgaan met de reserves van waterschappen. Namens de fractie Ongebouwd van hetzelfde waterschap Hollandse Delta wil Johan van Driel hier enkele kanttekeningen bij plaatsen.

Piet Kome lijkt in zijn opiniestuk 'Waterschap moet kostenefficiënter werken' in Nieuwe Oogst zijn mening te ventileren over waterschappen in het algemeen en waterschap Hollandse Delta (WSHD) in het bijzonder. Lezende het stuk wordt dit de fractie Ongebouwd WSHD niet duidelijk.

Algemene opmerkingen worden uitvergroot op WSHD en specifieke zaken worden algemeen gemaakt. De vraag is wat de fractievoorzitter wil bereiken met dit opiniestuk. Wij vermoeden dat hij kostenefficiëntie en samenwerking nastreeft.

Egalisatiereserves

De inzet van onze fractie Ongebouwd WSHD is altijd kostenbeheersing en samenwerking. Dit zal ook zo blijven. Wat dat betreft reiken wij zijn partij en alle andere partijen in de Verenigde Vergadering (VV) altijd de hand. Het past de fractievoorzitter daarom niet om te stellen dat jaar in en jaar uit tekorten met reserves worden geëgaliseerd. Naar onze mening zijn daar egalisatiereserves juist voor bedoeld. Egalisatiereserves die met bestuurlijke instemming van de gehele VV, inclusief de partij van de schrijver, zijn gevormd.

Juist Piet Kome zou als natuurboer moeten weten dat de natuur zich niet laat dwingen

Johan van Driel, waterschapsbestuurder en voorzitter LTO Noord Hoeksche Waard

Wij kunnen u melden dat de algemene reserves bij het WSHD behoorlijk hoger zijn dan bestuurlijk afgesproken met de VV. Deze zijn overigens gevormd door incidentele meevallers in de afgelopen jaren. Dan vinden wij het niet vreemd dat een incidenteel tekort wordt aangevuld vanuit deze hoge reserve. De schrijver en zijn partij hebben deze werkwijze zelf voorgesteld.

Effect op tarief

Toekomstige structurele tekorten dienen de daarop volgende jaren netjes verwerkt te worden in de begroting. Dit kan natuurlijk effect hebben op het tarief van het waterschap. Dit tarief is vervolgens onderwerp van een (politieke) discussie in de VV. Daar zit de partij van de schrijver ook bij.

Kostenefficiëntie kan tegenwoordig bijna alleen nog maar bereikt worden door innovatie en samenwerking in de keten. Dat betekent dat je ambitie moet tonen en duidelijk moet zijn over waar je van wilt zijn. In het afgelopen jaar heeft de gehele VV haar bijdrage geleverd aan het ambitietraject.

Uitkomst: WSHD moet veel meer naar buiten, samenwerken en verbinden. Dat vraagt ook een cultuurverandering binnen het waterschap. Dat betekent ook schuiven met medewerkers, rekening houdend met de rechten en plichten die je als werkgever hebt.

Verkiezingsretoriek

Wij vinden het jammer dat Kome zich bezighoudt met verkiezingsretoriek. Juist hij zou als natuurboer moeten weten dat de natuur zich niet laat dwingen. Financiële tegenvallers kun je nooit voorkomen, maar de risico's daarop beperken is een zaak van goed ondernemerschap. Zo gaat dit ook in het bestuur van het waterschap. Alleen door ambitie, saamhorigheid en daadkracht te tonen is het mogelijk de risico's te minimaliseren en de tarieven te stabiliseren.

Veel gaat er goed bij WSHD, ook op de onderdelen waar nu risico's benoemd worden, zoals bij waterzuivering en wegen. Toch blijft de winkel gewoon open, dienstbaar aan haar inwoners, boeren en bedrijven. Taakgericht, met een duidelijke ambitie. Besturen en verantwoordelijkheid nemen, daar staan wij voor!

Johan van Driel,
Waterschapsbestuurder en voorzitter LTO Noord Hoeksche Waard

Weer

 • Woensdag
  10° / 6°
  70 %
 • Donderdag
  8° / 6°
  70 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  50 %
Meer weer