Raad+van+State+stelt+uitspraak+rietproef+uit
Nieuws
© Anjo de Haan

Raad van State stelt uitspraak rietproef uit

De Raad van State heeft de uitspraak over de proef met peilverhoging in het Lauwersmeer zes weken uitgesteld. Dat geeft een van de betrokken agrarische ondernemers Wridzer Bakker aan.

Al jaren is er discussie over peilverhoging in het Lauwersmeer. Provincies en waterschappen zijn voor de proef om meer riet aan te trekken. Boeren, maar ook recreatieondernemers zijn tegen.

'Zes tot acht weken hoogwater in het vroege voorjaar zal maar zeer weinig ecologische winst opleveren zeker op de plaatsen waar het riet nu ontbreekt. Dat zijn de plaatsen waar de grote grazers bij het water kunnen komen en de oever vertrappen en het jonge riet kort houden, zodat dit niet tot ontwikkeling kan komen', verwacht Bakker.

Niet verwonderlijk

Volgens Bakker blijkt het minder eenvoudig om tot een uitspraak in hoger beroep te komen dan gedacht. 'Dit is niet verwonderlijk aangezien het een zeer complexe proef is, waarbij veiligheid qua wateroverlast, verzilting van landbouwgrond en verzakking van terreinen door de Rietproef kan worden veroorzaakt', geeft hij in een brief richting Nieuwe Oogst aan.

'Het overtollige water uit Groningen en Friesland gaat via het Lauwersmeer naar de Waddenzee', legt Bakker uit. 'Bij een verhoogd peil van 40 centimeter gedurende zes weken is dat minder eenvoudig en is de bergingscapaciteit van het meer enorm verkleind. Het water uit de Electra-boezem zal moeten worden opgemalen, terwijl het anders zo wegstroomt. Extra kosten van rond de half miljoen euro. Afgelopen week is er veel neerslag gevallen, waardoor nu alle gemalen draaien in Friesland om de boezem op peil te krijgen.'

Verzilting

Het gevaar van verzilting van de landbouwpercelen, die in en rond het Lauwersmeergebied liggen, zal worden vergroot, verwacht Bakker. 'Afgelopen week bleek op de nieuwe verziltingskaart dat deze regio verziltingsgevoelig is. Deze nieuwe kennis is radicaal anders dan tot nu toe gedacht. Het zoute grondwater zit al veel hoger en wordt door het verhoogde peil in het Lauwersmeer en het Reitdiep nog verder omhoog geduwd. De percelen die tussen Electra en Zoutkamp liggen zijn nog eens extra gevoelig voor zoute kwel door het verhoogde peil.'

Het dorp Zoutkamp zal ook negatieve gevolgen ondervinden van het langdurig verhoogde peil, is de overtuiging van Bakker. 'De bodem verweekt en neem de lichte aardbevingen er bij, die in de omgeving plaatsvinden en er ontstaat een cocktail van oorzaken die schade aan gebouwen kunnen veroorzaken. De gebieden binnen het Lauwersmeer, zoals de jachthavens Lauwersoog en de recreatie terreinen, kunnen dezelfde schade ondervinden.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  6° / 4°
  10 %
 • Donderdag
  6° / 4°
  60 %
 • Vrijdag
  6° / 3°
  70 %
Meer weer