Roep+om+meer+opslag+zoetwater
Nieuws
© John Oud

Roep om meer opslag zoetwater

Het opslaan van zoetwater kan grote voordelen bieden voor de landbouw in het noordelijke kleigebied. Daarom moet het op grote schaal worden uitgevoerd en getest in het Lauwersmeergebied.

Dat vinden LTO Noord, Acacia Water, Stichting Proefboerderij Noordelijke Akkerbouw en Programma naar een Rijke Waddenzee.

Boeren worden dan minder kwetsbaar voor klimaatverandering en bodemdaling, stellen de onderzoekers. 'Hierdoor is de teelt van kapitaalintensieve gewassen als pootaardappelen, groenten en uien voor de toekomst gewaarborgd.'

Acacia Water voerde een verkennend onderzoek uit in opdracht van LTO Noord en Programma naar een Rijke Waddenzee. Dit gebeurde samen met agrariërs, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en de proefboerderij SPNA.

Klimaatverandering

Door de stijgende zeespiegel neemt de kweldruk van het zoute grondwater toe. De bodemdaling versterkt dit effect en brengt het zoute water eerder in de teeltzone. Ook neemt door klimaatverandering de intensiteit van de neerslag toe en worden droge periodes langer. Het risico om geen zoetwater beschikbaar te hebben wordt hierdoor groter, stellen de onderzoekers.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het technisch heel lastig is om in droge periodes extra en kwalitatief goed zoetwater naar het Lauwersmeergebied te loodsen

De onderzoekers hebben in het Lauwersmeergebied onderzocht of slimme drainage en spaarwatertechnieken kunnen werken. 'Het blijkt dat systeemgerichte drainage een directe bijdrage kan leveren aan het vergroten van de zoetwaterlens en het verbeteren van de productieomstandigheden. En grootschalige opslag van zoet grondwater in de ondergrond is een interessante manier om zelf over zoetwater te kunnen beschikken', aldus Tineke de Vries van LTO Noord.

Kosten

Ook het verdiept aanleggen van drainage inclusief peilopzet is geschikt, blijkt uit het rapport. Als de kweldruk hoog is, worden de drains op een korte afstand, 7 meter, van elkaar geplaatst. Bij een gemiddelde kweldruk komen de drains 10 meter van elkaar te liggen. De kosten, uitgaande van een levensduur van vijftien jaar, zijn respectievelijk 195 en 160 euro per hectare per jaar.

Ondergrondse zoetwateropslag voor 10 en 100 hectare kost respectievelijk 600 en 300 euro hectare per jaar.
'De technieken zijn er. Ze werken. Eind deze maand is bestuurlijk overleg tussen het waterschap en de provincie. Wij willen heel graag los', stelt De Vries.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  23° / 9°
  10 %
 • Dinsdag
  19° / 14°
  70 %
 • Woensdag
  18° / 12°
  50 %
Meer weer