CDA%27ers+willen+meer+realisme+in+klimaataanpak
Ingezonden
© Ruud Ploeg

CDA'ers willen meer realisme in klimaataanpak

De twaalf CDA-lijsttrekkers voor de provinciale verkiezingen hebben een gezamenlijke boodschap. Zij pleiten voor een andere benadering van de klimaataanpak.

Klimaat is een belangrijk thema in de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. Dat is terecht. Om de doelen van Parijs te halen, zijn de provincies van cruciaal belang. Als CDA-lijsttrekkers van de twaalf provincies onderschrijven wij de doelen en zien wij veel kansen voor onze provincies.

Maar om Parijs te halen, is er meer realisme en gezond verstand nodig in de uitvoering. Daarin schieten de plannen van de klimaattafels tekort. Daarom stellen wij vier voorwaarden aan het definitieve akkoord.

Draagvlak

Een succesvolle klimaataanpak vraagt allereerst om draagvlak in plaats van doordrukken. Bij de presentatie van het concept-Klimaatakkoord is te veel mist ontstaan over de werkelijke klimaatopgave. Het debat is gekaapt door felle voorstanders en tegenstanders, door drammers en sceptici.

Om de doelen van Parijs te halen, zijn de provincies van cruciaal belang

Jan Nico Appelman, lijsttrekker voor het CDA in Flevoland

Maar door mensen alleen bezorgd of boos te maken, komt een oplossing niet dichterbij. De keuzes zijn lastig, zoals we zien in discussies over windmolens. Iedereen weet dat ze nodig zijn, maar niemand wil ze in de achtertuin.

Zorgen

Veel zorgen gaan over de rekening van de klimaataanpak. Die zorgen zijn terecht. Voor veel mensen is een nieuwe elektrische auto nog lang geen haalbaar alternatief. Zij zijn al blij met een degelijke tweedehands, die ook de komende jaren nog vaak op benzine rijdt.

Ook de plannen om huizen te isoleren en van het gas af te halen, vragen om grote investeringen, boven op de hogere energierekening die mensen dit jaar al betalen. Daarom moeten we ervoor zorgen dat de veranderingen voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn.

In de derde plaats pleiten wij voor een realistischer tempo in de uitvoering. De klimaatplannen zijn geformuleerd voor 2030 en 2050. We hebben dus een generatie de tijd om alle doelen te realiseren.

Maximaal profiteren

Die tijd moeten we nuttig gebruiken door nu te doen wat kan en nodig is en andere maatregelen uit te smeren over de komende decennia. Dat geeft een realistisch perspectief, maar schept ook ruimte om maximaal te profiteren van innovatie en technologische vooruitgang.

Ook de markt levert hieraan een bijdrage. Zo heeft Volkswagen al aangekondigd vanaf 2026 uitsluitend nog elektrische auto's te produceren. Daar is dus geen peperdure subsidie voor nodig.

Europa

De vierde voorwaarde is een eerlijk Europees speelveld. Het Nederlandse klimaatbeleid is gericht op een CO2-reductie van 49 procent. In Europa zoekt het kabinet steun voor een reductie tot 55 procent. De realiteit is dat veel van de ons omringende landen niet verder komen dan 40 tot 45 procent. Dat maakt de Nederlandse ambitie riskant.

Een Nederlandse 'kop' op de Europese doelen betekent dat wij voor veel geld de problemen van andere landen oplossen en de concurrentiepositie voor mkb'ers en grote bedrijven verslechtert. Daarom moet Nederland aansluiten bij de Europese doelen, ook als dit lager is dan de ambities waar het kabinet nu van uitgaat.

Volgende generaties

Wij kunnen de klimaatopgave tot een succes maken en onze provincies schoner doorgeven aan de volgende generaties. Dat kan als we stoppen met dromen en drammen en kiezen voor haalbare, betaalbare en realistische plannen. Daarover kan de kiezer zich op 20 maart uitspreken.

Jan Nico Appelman in samenwerking met de overige elf lijsttrekkers van het CDA

Weer

 • Vrijdag
  20° / 10°
  30 %
 • Zaterdag
  22° / 9°
  10 %
 • Zondag
  26° / 12°
  20 %
Meer weer