Uitsluitsel+over+effecten+klimaatplannen
Nieuws
© Twan Wiermans

Uitsluitsel over effecten klimaatplannen

Het wordt een cruciale week voor het klimaatakkoord. Twee belangrijke raadgevers van kabinet en Tweede Kamer, het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), geven woensdag een analyse van de honderden voorstellen om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen de komende decennia drastisch te verlagen.

Het concept-klimaatakkoord is het resultaat van maandenlange onderhandelingen tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan vijf zogenoemde klimaattafels. Dat heeft enkele honderden mogelijke maatregelen opgeleverd voor de verduurzaming van woningen, energievoorziening, industrie, transport en landbouw.


Het klimaatakkoord moet het kabinet helpen te voldoen aan internationale afspraken om de opwarming van de aarde tegen te gaan. In 2030 moet de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen met bijna de helft zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. Op de nog langere termijn, uiterlijk in 2050, moet de uitstoot met 95 procent zijn afgenomen.

CO2-reductie

Het PBL heeft met name gekeken of de geopperde maatregelen ook daadwerkelijk tot de beoogde CO2-reductie leiden. Het CPB heeft doorgerekend welke kosten de maatschappij te wachten staan en hoe die neerslaan in de portemonnee van burgers en bedrijven. Het is uiteindelijk aan de politiek om te kiezen welke plannen worden uitgevoerd.

Naar de uitkomsten wordt in Den Haag al maanden met spanning uitgekeken. Dat heeft ook te maken met de verhoudingen binnen de regeringscoalitie. D66 en ChristenUnie willen zo snel mogelijk werk maken van een ambitieuzer klimaatbeleid. D66 zegt uit het kabinet te stappen als dat de in Parijs afgesproken doelen niet haalt. Coalitiepartners VVD en CDA zijn voorzichtiger, en hameren er vooral op dat de rekening voor de burger niet te hoog mag oplopen.

Politieke agenda

Precies een week na de presentatie van de doorrekeningen zijn er provinciale verkiezingen, die tevens de toekomstige samenstelling van de Eerste Kamer bepalen. De regeringscoalitie raakt vrijwel zeker haar meerderheid kwijt in de senaat en zal dan moeten aankloppen bij de oppositie voor steun om de eigen politieke agenda te kunnen blijven uitvoeren.

Over het klimaatbeleid is ook de oppositie evenwel diep verdeeld. De linkse partijen willen meer voortvarendheid, mits de rekening daarvoor grotendeels terechtkomt bij grote bedrijven die voor veel vervuiling zorgen. PVV en FVD daarentegen vinden elke euro die wordt uitgegeven aan het klimaat op voorhand weggegooid geld.

Weer

 • Donderdag
  12° / 8°
  70 %
 • Vrijdag
  16° / 10°
  20 %
 • Zaterdag
  16° / 10°
  20 %
Meer weer