Duurzaamheidsoffensief+Deense+veehouderij
Nieuws
© Arla

Duurzaamheidsoffensief Deense veehouderij

De Deense zuivel-en vleesgiganten Arla en Danish Crown willen wereldwijd koploper in duurzame veehouderij worden. In 2050 worden zuivel en vlees uit Denemarken klimaatneutraal geproduceerd.

Zuivelgigant Arla richt zich in eerste instantie op een reductie van 30 procent broeikasgassen in 2030. Danish Crown wil in 2030 de broeikasgassenuitstoot, die gepaard gaat met de Deense varkensvleesproductie, hebben gehalveerd. Beide ondernemingen benadrukken sinds de eeuwwisseling al een kwart aan CO2-uitstoot te hebben gereduceerd.

Maar daar nemen ze bepaald geen genoegen mee. De voorsprong die ze hebben opgebouwd, vergeleken met de concurrentie, willen ze blijven behouden. Alleen op die manier blijft er draagvlak voor de productie van Deense zuivel en vlees, dat voor het grootste deel wordt geëxporteerd. De doelstellingen zijn overigens afgeleid van de Parijse klimaatakkoorden.

Sterk uitgangspunt

Nog dit jaar wil Danish Crown met certificering, waaraan het overgrote deel van de varkenshouders zal deelnemen, bereiken dat de onderneming zich nadrukkelijk onderscheidt van de concurrentie in duurzaamheid. ‘We zullen de markt veroveren als de meest duurzame producent van vleesproducten. We hebben een sterk uitgangspunt, want op veel punten lopen onze Deense leden al voorop en daar moeten we nu op voortbouwen’, zegt Jais Valeur, Group CEO van Danish Crown. Wat de duurzaamheid certificering voor praktische consequenties heeft, maakte de onderneming niet bekend.

Zuivelgigant Arla benadrukt dat de nieuwe duurzaamheidsstrategie de complete route van koe tot keuken bevat en richt zich op zowel het klimaat, de lucht, het water en de natuur. ‘We werken al vele jaren met duurzaamheid en we moeten meer doen en sneller werken, vooral om de klimaatverandering te bestrijden die iedereen op aarde treft, niet het minst ons boeren’, zegt melkproducent en bestuursvoorzitter van Arla, Jan Toft Nørgaard.

Extreme droogte

De Deense veehouderij werd afgelopen jaar zwaar getroffen door extreme droogte.Hij verwacht niet dat de leden melkveehouders op korte termijn met aanzienlijke kostenverhogingen te maken krijgen door de nieuwe duurzaamheidsstrategie, ook al is verreweg de meeste broeikasgasproductie afkomstig van de leden. Verwerking van de zuivel maakt slechts 15 procent van de totale Deense broeikasgasuitstoot door zuivelproductie uit.

Volgens Nørgaard bieden fokkerij,- bemestings en veevoedingsmaatregelen nog steeds perspectief, ook al heeft er al veel efficiëntieverbetering plaatsgevonden. Verdere efficiëntieverbetering kan ook tot kostenverlaging leiden. ‘We hebben nog niet alle antwoorden, maar we richten ons nu op onze collega veehouders, niet in de laatste plaats de jongere generatie, op de industrie, onderwijsinstellingen en overheden om samen te werken en nieuwe ideeën op te doen die de overgang naar meer duurzame landbouw en voedselproductie kunnen bevorderen’, zegt Toft Nørgaard.

Digitale database

Arla heeft in 2018 een digitale documentatiedatabase opgezet met de naam Arlagården® Plus om Arla en de individuele melkveehouder te helpen de resultaten van het bedrijf systematisch te meten en te benchmarken. Tot nu toe registreren Arla melkveehouders gegevens van 96 procent van Arla's melkpool in het systeem op kwartaalbasis. Bijvoorbeeld veestapelgegevens, melkwinningsinformatie, voerdata, begrazing, landgebruik en dierenwelzijn.

Het is een van de grootste datasets van melkbedrijven in Europa. ‘De volgende stap is het introduceren van parameters die de impact van de boerderij op het milieu en het klimaat aangeven. Zo kunnen we zien binnen welke gebieden er het grootste potentieel is en welke bedrijven het het beste kunnen identificeren en waar iedereen in onze coöperatie van kan leren’, zegt Jan Toft Nørgaard

Kringlooplandbouw ontbreekt

In de plannen van de Deense veehouderij coöperaties Arla en Danish Crown komt het begrip kringlooplandbouw, zoals wij dat in Nederland kennen, niet voor. Wel zijn er overeenkomsten en is circulaire economie net als in Nederland een bekend begrip.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  15° / 9°
  50 %
 • Maandag
  15° / 8°
  50 %
 • Dinsdag
  15° / 8°
  50 %
Meer weer