Vertrouwen van boeren en tuinders daalt opnieuw licht

De Agro Vertrouwensindex over het eerste kwartaal 2018 is opnieuw licht gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het is voor de vierde keer op rij dat de index daalt.

Vertrouwen+van+boeren+en+tuinders+daalt+opnieuw+licht
© Twan Wiermans

Opengrondstuinbouwers hebben met een index van 26 punten momenteel het meeste vertrouwen in hun onderneming, de pluimveehouders het minst (-13). Opvallend is de stijging van het vertrouwen onder melkveehouders (5 punten). Agrarisch ondernemers zijn iets positiever over de toekomst van hun bedrijf op de middellange termijn.

In het eerste kwartaal van 2018 waren ondernemers in de land- en tuinbouw een stuk minder positief over hun huidige bedrijfssituatie. Ten opzichte van het vierde kwartaal in 2017 is de stemmingsindex met 5 punten gedaald. Met name de pluimveehouders (-19 punten) en varkenshouders (- 11 punten) waren minder tevreden over de huidige situatie op hun bedrijf.

Ondernemers van opengrondstuinbouwbedrijven waren juist positiever (+5 punten). Van alle sectoren zijn ondernemers in de boomkwekerij, bollen-, fruit- en opengrondsgroenteteelt momenteel het meest tevreden over hun bedrijfssituatie.

Bedrijfssituatie

Ondernemers werd ook gevraagd naar hun bedrijfssituatie van de afgelopen 12 maanden; hoe hebben productie, opbrengstprijs, omzet, winst en kosten uw bedrijfssituatie de afgelopen 12 maanden beïnvloed? Ondernemers in de land- en tuinbouw zijn hier minder over te spreken dan een kwartaal eerder (-13 punten).

Met name over de opbrengstprijzen was men minder tevreden. Ook beoordeelde ondernemers de productie en de kosten iets minder positief, en werden omzet en winst lager ingeschat. De totale index van al deze factoren samen is hierdoor onder nul gekomen. Meer ondernemers waren dus negatief dan positief over de afgelopen 12 maanden.

Ondernemers werd ook gevraagd naar hun verwachting van hun bedrijfssituatie voor de komende 12 maanden. Hierover zijn land- en tuinbouwondernemers iets minder negatief dan een kwartaal geleden. De index steeg van -14 naar -10. Ondernemers hebben vooral voor de opbrengstprijzen hun mening naar boven bijgesteld. Deze stijging was hoger dan de negatieve bijstelling van de productie.

Verwachting

De toekomstverwachting van ondernemers over hun bedrijfssituatie voor over 2 à 3 jaar is slechts beperkt toegenomen in het eerste kwartaal van 2018. In het vierde kwartaal van 2017 kwam de index net boven de 6 punten uit. In het eerste kwartaal van 2018 dachten ondernemers hier niet veel anders over. De index steeg met 1,5 punt naar bijna 8 punten. Dit betekent dat er nog altijd meer ondernemers positief zijn dan negatief over hun bedrijfssituatie voor de middellange termijn.

De grootste verschuiving ten opzichte van een kwartaal eerder vond plaats bij de varkenshouderij. De index steeg hier met bijna 14 punten. Hierdoor kwam de index voor deze sector weer boven het nulpunt uit. Ook zijn weer meer melkveehouders positief dan negatief. De verwachtingen van ondernemers over de bedrijfssituatie voor over 2 à 3 jaar daalde bij de pluimveehouderij met 8 punten.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  7° / 2°
  50 %
 • Dinsdag
  8° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  14° / 5°
  85 %
Meer weer