%27Schouten+tilt+te+zwaar+aan+stikstofcijfers%27
Nieuws
© SGP

'Schouten tilt te zwaar aan stikstofcijfers'

Het stikstofgehalte in gras was in 2018 door de extreme droogte veel hoger dan gemiddeld. Daarom tilt landbouwminister Carola Schouten te zwaar aan de stikstofproductiecijfers van 2018, die boven het gestelde plafond zijn uitgekomen. Dat zegt Tweede Kamerlid Roelof Bisschop van de SGP.

Minister Schouten dreigt volgens Bisschop met een nieuwe generieke korting voor de melkveehouderij, omdat de stikstofproductieplafonds in 2018 overschreden zouden zijn. De SGP vindt dit een verkeerde voorstelling van zaken en heeft schriftelijke vragen ingediend.

'Als het gaat om de productieplafonds, is met de Europese Commissie afgesproken dat bij het bepalen van de jaarlijkse fosfaat- en stikstofproductie uitgegaan mag worden van de gemiddelde ruwvoersamenstelling van de afgelopen vijf jaar, met weglating van de twee meest extreme waarden', stelt Bisschop.

Extremen

Die afspraak is volgens de SGP'er gemaakt om seizoensmatige extremen eruit te filteren. 'Zodat je een meer representatief beeld van de stikstof- en fosfaatproductie van de melkveehouderij krijgt. Het CBS heeft in haar recente rapport deze middeling over de afgelopen vijf jaar wel toegepast voor 2017, maar niet voor 2018.'

Het ministerie lijkt dat even vergeten te zijn, geeft Bisschop aan. 'Juist in 2018 was het stikstofgehalte van het gras extreem hoog. De stikstofproductie komt onder het gestelde plafond uit als hier rekening mee gehouden wordt.'

Balans zoek

De SGP noemt het wrang dat de fosfaatproductie ver onder het plafond is gedoken, terwijl er een forse generieke korting op de veestapel is doorgevoerd en veel knelgevallen aan hun lot zijn overgelaten. 'De balans is zoek. Ik snap dat de minister alert is op de stikstofproductie', verzekert Bisschop.

'Het is inderdaad van belang dat de sector werk maakt van minder stikstofexcretie. Die mogelijkheden zijn er ook. Maar ik heb nu het gevoel dat de sector verder afgeknepen wordt dan nodig is. Het is hoog tijd om alle forfaitaire normen, berekeningen en prognoses naast elkaar te leggen en hierover met elkaar in gesprek te gaan.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  8° / -1°
  25 %
 • Dinsdag
  9° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  9° / -1°
  10 %
Meer weer