Toekomst PAS in handen Raad van State

De toekomst van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) stond donderdag op het spel bij een zitting van de Raad van State. Ruim honderd belangstellenden, een volle zaal, woonden deze week de zitting in Den Haag bij.

Toekomst+PAS+in+handen+Raad+van+State
© Dirk Hol

Het was een hele zit, waarvoor de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Bart Jan van Ettekoven 's ochtends al had gewaarschuwd in zijn welkomstwoord. 'Het kan heel lang duren en er zal veel juridische taal worden gebruikt. Maar ik hecht eraan om de zitting vandaag af te ronden.'

Dat weerhield de meeste aanwezigen er niet van om het leeuwendeel van de zitting bij te wonen. De uitkomst kan verstrekkende gevolgen hebben voor de Natuurbeschermingswetvergunning die gestoeld is op het PAS.

Balans

Het PAS regelt de balans tussen stikstofuitstoot in de natuur versus de economische belangen in Nederland, zoals verkeer, industrie en landbouw. Stikstof (onderdeel van ammoniak) is een belangrijke voedingsstof voor planten, maar te veel kan schadelijk zijn voor de natuur.

LTO Nederland was bij de ontwikkeling van het PAS betrokken. Sinds het PAS van kracht is in 2015 zijn meer dan 8.000 natuurvergunningen aan boeren afgegeven. LTO vindt het behoud van het PAS cruciaal om de landbouw verder te kunnen verduurzamen en zodoende te kunnen voldoen aan de afspraken die de landbouwsector heeft gemaakt met het Rijk.


Tien zaken

De zitting behandelde verschillende besluiten waarbij het PAS een rol speelt. In totaal ging het om tien zaken, waaronder zes natuurvergunningen voor veehouderijen in Noord-Brabant. Het ging ook om weigeringen van de provinciebesturen van Limburg en Gelderland om maatregelen te nemen tegen het beweiden en bemesten van gronden bij vier veehouderijen.

Op de zitting draaide het inhoudelijk echter vooral om de deugdelijkheid van de beoordeling die is vastgelegd in het PAS, waarop de toekenning van de Natuurbeschermingswetvergunning is gebaseerd. Als die beoordeling in het PAS niet deugt, zijn ook de vergunningen ten onrechte afgegeven.

Een groot aantal rechtszaken over natuurvergunningen en bestemmingsplannen waarbij het PAS een rol speelt, is aangehouden in afwachting van de einduitspraak van de Raad van State.

Bezwaren tegen PAS

De Coöperatie Mobilisation for the Environment (Mob) en Vereniging Leefmilieu hebben grote bezwaren tegen het PAS en vinden dat de besluiten over de vergunningen daar niet op hadden mogen worden gebaseerd. Zij zijn tegen deze besluiten in beroep gekomen bij de Raad van State.

In overleg met het ministerie van LNV en de provincies is LTO gevraagd hoe de landbouw kan bijdragen aan de onderbouwing van het verweer. Daarbij is inzicht gegeven in de maatregelen die zijn genomen tegen ammoniakemissies. LTO heeft aangevoerd dat de landbouwsector vanaf 1990 een reductie van zeker 50 procent heeft gerealiseerd. Voor de varkens- en pluimveehouderij ligt dat percentage nog hoger.

De Raad van State doet over twaalf weken uitspraak.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  13° / 8°
  70 %
 • Woensdag
  12° / 8°
  50 %
 • Donderdag
  14° / 7°
  50 %
Meer weer