LTO+Noord+wil+meer+daken+met+zonnepanelen
Nieuws
© VidiPhoto

LTO Noord wil meer daken met zonnepanelen

Slechts 8 procent van het agrarische dakoppervlak in West-Nederland wordt benut voor het opwekken van zonne-energie. Dat blijkt uit een inventarisatie onder leden van LTO Noord.

Reden voor landbouworganisatie LTO Noord om volop in te zetten op benutting van dat potentieel. In totaal namen ruim vijfhonderd leden deel aan de inventarisatie.

Volgens projectadviseur Erwin Haveman van LTO Noord laat een globale doorrekening van de uitkomsten zien dat momenteel 1,1 vierkante kilometer schuur- en staldak van zonnepanelen is voorzien. Resteert nog een oppervlakte van ruim 13 vierkante kilometer.

Zonlicht

Haveman merkt op dat niet de hele oppervlakte geschikt is voor het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld door een gebrek aan zonlicht, ontoereikende kwaliteit van de dakconstructie of problemen met de netinfrastructuur. 'Neemt niet weg dat het potentieel enorm is.'

'Gezien de grote, duurzame opgaven die er liggen, gaat de energietransitie overal pijn doen'

Rona Uitentuis, portefeuillehouder ruimtelijke ordening LTO Noord-regio West

Naast het aantal zonnepanelen dat al is geïnstalleerd. hebben de respondenten ook aangegeven hoeveel vierkante meter dakoppervlakte geschikt is voor zonnepanelen: 497.252 vierkante meter is nu opgegeven als geschikt dakoppervlak. Haveman: 'Daarvan is 433.815 vierkante meter te benutten als we de wens van de agrariër centraal stellen.'

Ruimtelijke druk

Volgens gewestelijk LTO Noord-bestuurder ruimtelijke ordening Rona Uitentuis is er de landbouworganisatie alles aan gelegen om dat potentieel in te zetten. 'De ruimtelijke druk van zonneparken op landbouwgrond neemt nog steeds toe.'

Gezien de grote duurzame opgaven die er liggen, gaat de energietransitie overal pijn doen, stelt Uitentuis. 'Hoe meer daken we kunnen inbrengen, hoe meer die pijn wordt verzacht.'

Opvallend

Haveman vindt het opvallend hoeveel van de respondenten bereid zijn om hun daken voor zonne-energie in te zetten. 'Slechts een klein percentage voelt daar helemaal niets voor. Diegenen die wel willen, stuiten veelal op organisatorische en technische knelpunten.'

Met name een tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet is een belangrijk struikelblok. Uitentuis: 'Daarnaast vergt de aanleg ook wel het nodige doorzettingsvermogen van de individuele ondernemers, zo merk ik in het veld. De vergunningen en technische ingrepen weerhouden leden er nu nog van om door te pakken.'

Gemeentelijke pilot

Om dat probleem te tackelen wil LTO Noord in Zuid-Holland, en mogelijk op korte termijn ook in Noord Holland, op gemeentelijk niveau een pilot starten voor een collectieve aanpak. Haveman: 'Dat is vooral belangrijk om een strategische agenda op te stellen met de direct betrokkenen, zoals de netbeheerders, financiers en installateurs.'

Wie doet wat en in welke volgorde, zijn volgens Haveman belangrijke vragen. 'Als we daar antwoorden op vinden, kunnen we veel sneller stappen zetten en gezamenlijk oplossingen vinden voor de netproblematiek.'

Hard nodig

Dat laatste is hard nodig, vindt Uitentuis. Hij merkt dat de ontwikkeling van duurzame alternatieven voor zonne-energie, zoals de bouw van windturbines, ook hapert. 'De geringe politieke acceptatie van windturbines getuigt van weinig urgentiegevoel. In Noord-Holland hebben we een windkader waar minister Wiebes niets mee kan.'

LTO Noord wil de komende periode gaan inzetten op kleinschalige windprojecten, een molen op eigen erf. 'Daarvoor is het ook nodig een collectieve aanpak op te starten, door middel van een vraagbundeling bijvoorbeeld', zegt Haveman.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  5° / 2°
  40 %
 • Vrijdag
  6° / -1°
  40 %
 • Zaterdag
  7° / 5°
  20 %
Meer weer