Veehouders maken werk van brandveiligere stallen

Varkens- en pluimveehouders nemen extra maatregelen om hun stallen brandveiliger te maken. LTO Nederland start een voorlichtingscampagne om hen daarbij te ondersteunen.

Veehouders+maken+werk+van+brandveiligere+stallen
© nieuwe oogst

Stalbranden veroorzaken enorm veel leed voor zowel dieren als boeren en omwonenden. LTO-vakgroep Pluimveehouderij en de varkenshouders verenigd in de Producten Organisatie Varkenshouderij (POV) willen daarom bestaande veestallen uitrusten met snelle detectiesystemen (warmtesensoren). Het gaat om plaatsing in de technische ruimte. Deze maatregel willen zij opnemen en borgen in de kwaliteitssystemen Holland Varken, IKB Kip en IKB Ei.

'De veehouderijsectoren gaan niet alleen over de kwaliteitssystemen. Andere partijen in de keten beslissen mee. De procedure voor opname in het kwaliteitssysteem zal de komende maanden worden doorlopen', zegt Alfred Jansen, LTO-portefeuillehouder Veiligheid en Pacht.

Duizenden veestallen gekeurd

Veehouders hebben in 2018 al flinke stappen gezet in het brandveiliger maken van hun veestallen, verzekert Jansen. 'Dat blijkt ook uit het onlangs verschenen EIB-rapport. Daarin lees ik dat we op de goede weg zijn en de juiste maatregelen nemen, zoals de verplichte elektrakeuring.'

Duizenden bedrijven hebben inmiddels een elektrakeuring gedaan en zijn goed bevonden. Dat is belangrijk, omdat kortsluiting een van de voornaamste oorzaken is van stalbranden. Elektrakeuringen dragen bij om de brandveiligheid van bestaande veestallen te vergroten.

Knaagdieren

Deze keuringen worden elke vijf jaar herhaald. Het aanvreten van kabels door knaagdieren en de relatie met kortsluiting is eveneens een belangrijk speerpunt. Knaagdierbestrijding krijgt om die reden eveneens extra aandacht.

De afgelopen jaren is al veel gedaan aan bewustwording van brandgevaar bij bijvoorbeeld werkzaamheden en het risico op kortsluiting. Dat betekent niet dat de sector nu klaar is. LTO Nederland en POV ondersteunen daarom veehouders bij het brandveiliger maken van hun stallen en werken eraan om de algemene checklisten up-to-date te maken voor boeren.

Checklisten

Nieuwe checklisten worden opgesteld voor brandveilige werkzaamheden en wat te doen bij een brand. Om dit opnieuw onder de aandacht te brengen, starten de belangenorganisaties dit voorjaar een nieuwe bewustwordingscampagne voor veehouders.

'Hoewel het niet haalbaar is om het risico tot nul terug te dringen, is het zeer belangrijk om de kans op een stalbrand te verkleinen', benadrukt Jansen. 'Als sector voelen we hiervoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat is de reden waarom we in 2012 zijn gestart met het eerste Actieplan Brandveilige Veestallen.'

Actieplan Brandveilige Veestallen

Het nieuwe Actieplan Brandveilige Veestallen is in juli 2018 gepresenteerd. Daarin werken LTO Nederland en de POV samen met Brandweer Nederland, Dierenbescherming en het Verbond van Verzekeraars. Ook de ministeries van LNV en Binnenlandse Zaken zijn er nauw bij betrokken.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  10° / 5°
  30 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  30 %
 • Zaterdag
  10° / 6°
  55 %
Meer weer