Steeds+meer+boeren+doen+aan+weidegang
Nieuws
© VidiPhoto

Steeds meer boeren doen aan weidegang

Het aantal melkveebedrijven dat aan weidegang doet, steeg afgelopen weideseizoen opnieuw. Uit gegevens van de zuivelondernemingen blijkt dat inmiddels 82 procent van de melkveehouders de koeien laat grazen.

Niet eerder was het percentage zo hoog, sinds de zuivelsector in 2012 de weidegang van koeien stimuleert. Tientallen partijen uit de zuivelketen zetten toen hun handtekening onder het Convenant Weidegang.

Concreet was de doelstelling om weidegang te behouden op minimaal het niveau van 2012. Die doelstelling is nu gehaald. De zuivelsector komt daarmee ook tegemoet aan de wens van het kabinet. Die stelt in het regeerakkoord dat de zuivelsector uiterlijk in 2020 haar eigen doelstelling voor weidegang moet halen.

Nieuwe weiders

De toename van de weidegang is onder meer te danken aan nieuwe weiders. Op honderden melkveebedrijven besloten veehouders de koeien weer buiten te laten lopen, nadat zij hun vee eerder het hele jaar door op stal hielden. Partijen in de zuivelketen hebben de afgelopen jaren diverse acties ondernomen om weidegang te stimuleren.

Veehouders kunnen twee vormen van weidegang op hun bedrijf toepassen: volledige weidegang waarbij de koeien ten minste 120 dagen zes uur lang per dag buiten lopen of deelweidegang. Daarbij komt minimaal een kwart van de veestapel buiten. De laatste jaren is vooral het aandeel bedrijven dat alle koeien buiten laat lopen, sterk toegenomen.

Grotere bedrijven

Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) constateerde in juli van dit jaar al dat weidegang steeds populairder wordt. Anders dan bij het Convenant Weidegang, kijkt het CBS niet naar het aantal boeren dat de koeien de wei in stuurt, maar naar het aantal koeien dat weidegang krijgt.

Uit de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2018, bleek dat er 2017 1,16 miljoen melkkoeien buiten liepen. Dat was 2 procent meer dan in 2016. Volgens het CBS laten vooral grotere bedrijven met meer dan honderd melkkoeien hun koeien vaker buiten grazen.

Convenant Weidegang

Convenant Weidegang is een initiatief van de Duurzame Zuivelketen, het samenwerkingsverband van LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) om de zuivelketen verder te verduurzamen. Meer dan tachtig partijen uit de zuivelketen hebben het convenant ondertekend, waaronder overheden, supermarktketens, banken, veevoerleveranciers en diverse maatschappelijke organisaties.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  28° / 12°
  10 %
 • Woensdag
  23° / 12°
  20 %
 • Donderdag
  19° / 13°
  60 %
Meer weer