Criteria+SMK%2Dmelk+zijn+bekend
Nieuws
© DIRK HOL

Criteria SMK-melk zijn bekend

Stichting Milieukeur (SMK) heeft de criteria voor duurzamer geproduceerde melk bekendgemaakt. Voor de groente- en fruitsector waren er al eerder criteria vastgesteld.

Bij de ontwikkeling van het certificatieschema zijn maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en wetenschap betrokken.

Om het keurmerk te mogen dragen, moet de melk zowel voldoen aan de eisen van diergezondheid en dierenwelzijn, als aan biodiversiteit en klimaat. Daarnaast moet de melk voldoen aan criteria voor weidegang en grondgebondenheid. Het betreft een open schema, zodat deelname mogelijk is voor alle zuivelproducenten.

Top-Zuivelsegment

Met het nieuwe schema verwacht SMK een stevige impuls te geven aan verdere verduurzaming van deze sector. Zuivelbedrijven, retailers en foodservice tonen belangstelling voor 'On the way to PlanetProof'-zuivelproducten.

Zo krijgt het nieuwe Top-Zuivelsegment van FrieslandCampina dit keurmerk.

Een college van deskundigen van SMK, heeft het certificatieschema vastgesteld. Het geldt van 6 december 2018 tot 1 januari 2022. Per januari 2020 worden een aantal maatregelen in het schema verder geconcretiseerd én worden een aantal ambitieniveaus verhoogd.

Vakmanschap

In Nederland bestaan verschillende vormen van melkveehouderij die volgens SMK elk hun eigen sterktes op het gebied van duurzaamheid hebben. De een presteert beter op biodiversiteit, de ander op klimaat. De inschatting is dat er circa 10 procent van de Nederlandse melkveehouders aan de gecombineerde set van criteria kan voldoen.

Er is bewust voor gekozen om de melkveehouderij op meerdere thema's verder te verduurzamen. Dit maakt het geheel uitdagend, omdat verbeteringen op een onderdeel soms gepaard gaan met minder hoge scores op andere onderdelen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  25° / 13°
  10 %
 • Dinsdag
  26° / 14°
  10 %
 • Woensdag
  27° / 16°
  70 %
Meer weer