Miljoen+extra+voor+Innovatie+Programma+Veen
Nieuws
© Bert Hartman

Miljoen extra voor Innovatie Programma Veen

Provincie Noord-Holland heeft een aanvullende subsidie van 1 miljoen euro toegekend aan het Innovatie Programma Veen (IPV). Een van de belangrijk doelen van die extra middelen is om meer bedrijfsmodellen door te rekenen

De proefpercelen van het IPV liggen in de polder Zuiderveen naast Afvalzorg Nauerna bij Assendelft. Belangrijke onderdelen zijn het gebruik van peilgestuurde drainage en het experimenteren met natte teelten.

Bodemdaling

Het programma loopt tot 2021 en wordt uitgevoerd door Landschap Noord-Holland en Water, Land & Dijken, met als doel het tegengaan van de verdere bodemdaling en reduceren van de CO2-uitstoot in het Noord-Hollandse veenweidegebied, waarbij steeds een nauwe link wordt gelegd met agrarisch ondernemerschap.

Zo worden naast de proefvelden ook de praktische ervaringen op de percelen van melkveehouder Elmer Kramer in Assendelft in het onderzoek meegenomen. De eerste resultaten op dat bedrijf met natte landbouw en het zelf sturen van het waterpeil zijn positief.

Onderzoekers berekenen of de overstap naar veeteelt op natte gronden economisch rendabel kan zijn

Walter Menkveld, woordvoerder IPV bij Water, Land & Dijken

Rendabel

‘Het IPV gaat de kansen van agrariërs nog verder vergroten met het ontwikkelen van bedrijfsmodellen voor verschillende typen veehouderijbedrijven’, vertelt Walter Menkveld, woordvoerder IPV bij Water, Land & Dijken. ‘Daarmee kunnen de onderzoekers berekenen of de overstap naar veeteelt op natte gronden economisch rendabel kan zijn.’

Met de aanvullende subsidie is het ook mogelijk meer metingen te verrichten van de CO2-uitstoot op de diverse percelen. Menkveld: ‘En wat de effecten zijn als percelen in de drogere perioden natter worden gehouden.’

Broedseizoen

Ook voor de weidevogelstand, hebben nattere percelen rondom het broedseizoen een positief uitwerking, zo heeft eerder onderzoek uitgewezen. ‘Ook daarin willen we met extra proeven de effecten meten van gerichte sturing met de onderwaterdrainage op de vogels en de andere flora en fauna,’ legt Menkveld uit.

De extra subsidie van de provincie maakt tot slot betere voorlichting en kennisdeling mogelijk. Hiervoor worden voorlichtingsfilmpjes gemaakt en kennissessies belegd voor agrariërs, beleidsmakers en omwonenden om te laten zien wat de effecten zijn van vernatting voor het gebied.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  23° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 12°
  10 %
 • Vrijdag
  16° / 10°
  70 %
Meer weer