Koning+roept+op+tot+positieve+insteek+natuurontwikkeling
Nieuws
© Ida Hylkema

Koning roept op tot positieve insteek natuurontwikkeling

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben maandag Programma Natuurontwikkeling goedgekeurd. CDA-Statenlid Willemien Koning riep bij de behandeling op om de onterechte negatieve beeldvorming rondom agrarische ondernemer te staken.

Koning stelde dat boeren en tuinders, naast hun rol als voedselproducent, ook een belangrijke bijdrage leveren aan natuurlijke processen in het buitengebied en het agrarisch natuurbeheer. 'Velen zijn bewust bezig met het stimuleren van de biodiversiteit. Dat vereist wel een verdienmodel en consumenten die de extra kosten voor deze productiemethoden willen betalen.'

Vooral de passage in het programma over de mogelijk eenzijdige beëindiging van pachtcontracten tussen terreinbeherende organisaties (TBO's) en de boeren die het beheer uitvoeren, stuitte Koning tegen de borst. Gedeputeerde Staten hebben inmiddels de tekst aangepast op verzoek van het CDA. 'Dat is gelukkig niet meer aan de orde', stelt Koning. 'Wel komt er een mogelijkheid voor een vergoedingsregeling die ingezet kan worden als partijen beide besluiten om een contract te beëindigen.'

Verkenningsjaar

Verder pleitte het CDA voor versnelling van het verkenningsjaar waarin TBO's en boeren met elkaar afspraken maken over mogelijkheden voor het behoud van agrarische natuurbeheer binnen het Nieuwe Natuurnetwerk (NNN). Koning: 'Het is trouwens de eerste keer dat voormalige programma's over natuurbeheer zijn samengevoegd in één programma Natuurontwikkeling. Compliment daarvoor'.

Koning noemde het programma een belangrijk document met kaarten waarop de natuurontwikkeling is gebaseerd, evenals de vergoedingen voor natuurbeheerders. 'De biodiversiteit begint weer toe te nemen en natuur wordt 'beleefbaar' gemaakt, onder meer door het aanleggen van meer wandelpaden.'

Weer

 • Maandag
  15° / 6°
  20 %
 • Dinsdag
  17° / 12°
  60 %
 • Woensdag
  18° / 15°
  60 %
Meer weer