%27Werkgever+eenvoudiger+aan+de+slag+met+Wajongers%27
Nieuws
© Ministerie SZW

'Werkgever eenvoudiger aan de slag met Wajongers'

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een reeks maatregelen aangekondigd om mensen met een arbeidsbeperking eenvoudiger aan het werk te helpen. Deze maatregelen zijn onder meer gericht op vereenvoudiging van de regels voor werkgevers.

Van Ark heeft deze week een plan naar de Tweede Kamer gestuurd. Met een reeks maatregelen en extra investeringen in een breed offensief, doet zij voorstellen om problemen aan te pakken die nu spelen bij werk voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.

Het gaat om zowel de Wajong, de banenafspraak, als om beschut werk. Het kabinet zet daarmee samen met werkgevers, gemeenten en uitvoerders op vier punten stappen voor verbeteringen bij het werken met een arbeidsbeperking: regels worden eenvoudiger voor werkgevers en werkzoekenden, (meer) werken wordt aantrekkelijker, werkgevers en werkzoekenden kunnen elkaar makkelijker vinden en, tot slot, duurzaam werk wordt gestimuleerd.

Obstakels

'Werk is om veel redenen belangrijk. Mensen vertellen mij dat ze het fijn vinden dat ze nodig zijn. Ze worden uitgedaagd, hebben collega's en een eigen inkomen. Gelukkig komen er steeds meer mensen aan het werk, maar er zijn nog obstakels', zegt Van Ark. Zij heeft het afgelopen jaar bij werkgevers, mensen met een arbeidsbeperking, gemeenten en UWV en belangenbehartigers gezien wat er knelt en wat mogelijke oplossingen zijn.

De groep mensen met een arbeidsbeperking is divers, stelt Van Ark. Veel mensen met een beperking kunnen zonder hulp het minimumloon of meer verdienen. Voor wie dat niet kan, is er ondersteuning als loonkostensubsidie, jobcoaches, een no-riskpolis en aanvullende uitkeringen. Dit om te zorgen dat werkgevers ook mensen, die niet zelfstandig minimumloon kunnen verdienen, aannemen en zij kunnen laten zien dat ze ook op de werkvloer waardevol zijn.

Werkgevers

Werkgevers hebben soms met verschillende formulieren en regels te maken als ze mensen uit verschillende gemeenten in dienst hebben. Ook kan het nu zijn dat iemand die meer uren gaat werken, niet meer geld verdient. Werkgevers en werknemers weten elkaar nog niet altijd goed te vinden. En mensen verliezen soms het recht op hun oude uitkering als ze gaan werken, waardoor het onveilig voelt om de uitkering te verlaten. Van Ark wil deze situatie aanpassen.

'De verbeteringen in dit brede offensief komen uit de praktijk', zegt Van Ark. 'Ik merkte het afgelopen jaar dat iedereen achter het doel staat om te zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking gaan werken en dat werk loont.' Over hoe dat het beste kan, hebben de gesprekspartners op onderdelen verschillende inzichten. Van Ark: 'De ideeën over oplossingen lopen soms uiteen, maar het breed offensief is er wel voor iedereen. En de uitwerking doen we met iedereen. Stap voor stap'.

Internetconsultatie

Met een deel van de verbeteringen zijn werkgevers en gemeenten al aan de slag. Tegelijk met deze brief gaat het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong open voor internetconsultatie, zodat die veranderingen snel in de Kamer worden besproken. Ook bereidt de staatssecretaris wijzigingen van wet- en regelgeving voor en komen er werkgroepen met een strakke termijn om een aantal voorstellen de komende maanden uit te werken.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  17° / 2°
  20 %
 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
 • Donderdag
  9° / 4°
  40 %
Meer weer